Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Liten musling kan avsløre oljesøl

Økt skipstrafikk i Paranaguábukta i Brasil øker risikoen for forurensing fra olje. Adriana Sardi har utviklet et nytt verktøy for å overvåke nivået av forurensing der en liten musling spiller en avgjørende rolle.


Pedersen, Ida-Malene, 15.09.2017 10:27   (Sist oppdatert: 15.09.2017 12:26)

Biologen Adriana Sardi fant to stoffer i denne muslingen, som kan avsløre oljesøl fra skipstrafikk Foto: © Guido & Philippe Poppe

Adriana Sardi har i sin doktorgradsavhandling utviklet et verktøy for å overvåke nivået av forurensing fra oljesøl i tropiske strøk. Hun vil vite når det er nødvendig å sette i gang tiltak for å beskytte økosystemet. For å finne frem til dette har hun tatt utgangspunkt i organismer som lever i Paranaguábukta i Brasil. Bukta har et stort artsmangfold, utgjør et veldig produktivt økosystem, og er økonomisk viktig for befolkningen som lever i området. Samtidig huser bukten landets 3. største havn, noe som gjør den spesielt utsatt fra diffuse og usporbare utslipp av olje fra skipstrafikk.

Undersøkte om biomarkører kan brukes

Modellene som i dag brukes for overvåking av forurensing i tropiske strøk er ofte utviklet for tempererte og arktiske strøk.

-Det er behov for bedre forståelse av hvordan forurensing i subtropiske og tropiske strøk påvirker organismer som lever der, forteller Sardi.

Hun har brukt biomarkører* fra organismer i sitt leten etter et verktøy. Biomarkører er stoffer man kan hente ut fra organismer, og analyserer for å finne ut hvilken tilstand de er i. Når en organisme utsettes for skadelige stoffer fra olje kan det skje endringer i enkelte biomarkører. Det kan for eksempel bli mer eller mindre av en spesifikk biomarkør. Disse endringene kan Sardi måle og organismen kan dermed fortelle henne noe om hvor mye olje den utsettes for.

Temperatur, salt, alder

Sardi måtte bruke gassmaske på laboratoriet så hun ikke fikk i seg giftige gasser fra oljen i prøvene. Foto: Adriana Sardi
Fult så enkelt var det likevel ikke. Biomarkørene kan påvirkes av mange andre faktorer enn kun forurensing, blant annet temperatur, saltnivå, organismens alder og helse. Ikke nok med det, de kan også oppføre seg ulikt i ulike organismer. Sardi jobbet derfor mye med å finne ut av hvordan biomarkørene oppførte seg til «vanlig» i organismene og om oppførselen endret seg når de ble utsatt for forurensing. Organismene fra Paranaguábukta ble testet grundig både på laboratoriet og i sitt naturlige habitat i selve bukten.

-Var det utfordrende å jobbe med biomarkører, som kan påvirkes av så mange ulike faktorer?

-Enhver forsker må forholde seg til at ulike faktorer vil påvirke målingene man gjør. Noen av disse faktorene vet man på forhånd og andre vet man ikke. Man prøver å finne den beste måten å håndtere dette på.

Liten musling kan avsløre oljesøl

Biologens grundige arbeid gav resultater. Sardi fant to stoffer i den lille muslingen Anomalocardia flexuosa som helt klart kunne skille på om den hadde blitt utsatt for oljesøl eller ikke. Denne organismen kan dermed avsløre disse diffuse og usporbare oljeutslippene fra skipstrafikken. Forskeren mener dette kan bli et nyttig verktøy for myndighetene som nå har mulighet til å iverksette tiltak før økosystemet blir skadet. Sardi har nå foreslått en ny modell for overvåking av oljesøl i tropiske og subtropiske strøk, som er tilpasset de forholdene som er der.

 

*Definisjon biomarkør ( Store norske leksikon): Biomarkører er stoffer som tas ut av en organisme og analyseres, og som kvalitativt eller kvantitativt forteller noe om organismens tilstand på det gitte tidspunkt.

Sardi var tilknyttet fire veiledere ved tre forskjellige forskningsinstitusjoner mens hun jobbet med doktorgradsarbeidet sitt; Dr. Lionel Camus (Akvaplan-niva AS), Dr Paul Renaud (Akvaplan-niva AS), Prof. Paulo da Cunha Lana (Center for Marine Studies of the Federal University of Parana) og Prof. Are Kristoffer Sydnes (Institutt for ingeniørvitenskap og teknologi ved UiT-Norges arktiske universitet). Tittelen på avhandlingen er: “Biomonitoring and risk assessment tools to manage impact of diesel oil in tropical coastal habitats”.