Velkommen til Institutt for geovitenskap
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Første deltakere på kurs i grunnundersøkelse, geoteknikk og fundamenteringsmetoder

Denne høsten er første gang Institutt for geovitenskap tilbyr GEO-6001 Kurs i grunnundersøkelse, geoteknikk og fundamenteringsmetoder, et videreutdanningskurs i samarbeid med Byggmesterforbundet.


Kai Mortensen 14.09.2017 12:58   (Sist oppdatert: 14.09.2017 13:00)

Kurset er en pilot med tanke på en systematisk etterutdanning for byggmestere og utførende ledere i byggenæringen, og åtte deltakere er med i år. De får en innføring i kvartærgeologi med hovedvekt på å lese terreng og byggegroper, innføring i geoteknikk og fundamenteringsmetoder samt prosjektering og prosjekteringsledelse. Kurset gis som tre samlinger à tre dager, med ekskursjoner ut i felt.

Leder for Byggmesterforbundets utdanningsutvalg og seniorrådgiver ved Institutt for geovitenskap, Kjell Skog, sa til Byggmesteren tidligere i år:
- Studiet legges opp på byggmestres premisser og har en praktisk tilnærming med utgangspunkt i det den enkelte arbeider med til daglig. Studiet handler om å bli bedre til å vurdere grunnforhold og bli en bedre bestiller av grunnarbeider.

Som en av deltakerne sa etter første dag av kurset:
- Nå vet jeg i hvert fall at stein ikke bare er gråstein!

Se nærmere beskrivelse av kurset i studiekatalogen.

Deltakerne klare for å dra på ekskursjon til Ramfjordmoen og Breivikeidet, med seniorrådgiver Kjell Skog (nr. fire fra venstre), faglærerne Geoff Corner, Kari Skirbekk og Daniel Hesjedal Wiberg i midten. Foto: Kai Mortensen

Skip to main content