Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Biologiske våpen – en reell trussel?

Bare ordlyden ”hvitt pulver” kan vekke frykten i et samfunn, og skrekkscenarioet er at terrorister sprer koppevirus – men trenger vi å være redde for dette?


Øvreberg, Elisabeth, 14.09.2017 09:58   (Sist oppdatert: 11.10.2017 09:57)

Attest på koppervaksine
I dag er det få som er koppevaksinert, men denne vaksineattesten fra 1901 er signert av Hans Andreas Irgens (1846-1934). Han var lærer og godkjent vaksinatør. Før i tiden kunne en slik koppevaksineattest være påkrevd for å bli konfirmert og gift. Foto: Privat

Nei, mener professor Ørjan Olsvik, Institutt for medisinsk biologi, UiT, og seniorrådgiver hos Forsvarets Sanitet.

Han har nylig skrevet et blogginnlegg om koppevirus som biologisk våpen, og han konkluderer med at til tross for at svært få av oss er vaksinert mot kopper som tok livet av over 400.000 mennesker årlig i Europa på 1800-tallet, så kan en koppeepidemi stanses.

Vanskelig å fremstille koppevirus

– På sikt vil det være mulig å lage et syntetisk koppevirus i laboratoriet, for eksisterende teknologi muliggjør dette innenfor akseptable kostnader. Nylig presenterte en canadisk forskningsgruppe et fungerende syntetisk hestekoppevirus. Eksisterende terroristgrupper har neppe kapasitet til å utføre dette, men statsstøttet terrorisme vil sannsynligvis kunne gjennomføre et slikt prosjekt, sier Olsvik, som poengterer at slike syntetiske virus vil sannsynligvis kunne spre en smittsom koppesykdom, men at vi trenger ikke å bekymre oss.

– Terroristangrep blir ofte annonsert for å få media til å skape redsel, så ved et eventuelt annonsert koppeangrep kan man straks isolere mulige smittede, samt begynne vaksinering – noe som muliggjør en rask avslutning på virusspredning og sykdom.

Vi har vaksiner

Olsvik forteller at dersom det derimot er et ”stille angrep” over tid, vil vaksinering og isolasjon bli utsatt til de kliniske symptomene viser seg, altså 10-14 dager etter at viruset er sluppet løs. I praksis vil det ta lengre tid, kanskje 3-4 uker, da de færreste helsearbeidere i dag har sett koppesykdom og neppe vil kunne stille en klinisk diagnose umiddelbart.

– Eksisterende koppevaksine er effektiv og den har få bivirkninger. Det er minst 260 millioner doser lagret i USA, samt at det er oppbevart mindre doser i andre vestlige land. Det norske helsevesen disponerer per i dag 600.000 doser koppevaksine, sier Olsvik og legger til:

– Et terrorangrep med syntetisk eller naturlig koppevirus mot mennesker i et vestlig land vil sannsynligvis kunne bli kontrollert dersom man har vaksiner tilgjengelig. Vi må regne med at mange vil dø, men en global katastrofe vil vi kunne forhindre. Derfor er det mindre sannsynlig at Bill Gates og hans vaksineorganisasjon får rett i at titalls millioner av mennesker vil dø av kopper i et slikt angrep.

Les blogginnlegget til Olsvik: Er syntetisk koppervirus et mulig biologisk terrorvåpen?

Ørjan Olsvik i verneutstyr
Professor Ørjan Olsvik har lang erfaring i å bekjempe epidemier, som for eksempel ebola. Foto: Forsvaret 

Største trusselen er frykten

Ifølge Olsvik, vil terrorister som angriper sivile i hovedsak skape redsel og kaos. De får dermed vist sin eksistens og sin evne til å skade. Med miltbrannsmitte fordekt som ”hvitt pulver i posten” fra 2001 friskt i minne, vet vi at det er lite som skaper mer frykt enn usynlige virus som sprer sykdom og død til uskyldige mennesker.

– En epidemi av kopper, syntetisk eller naturlig, er kanskje et av de scenario som best kan fremme frykt i befolkningen. Men et globalt angrep med koppevirus vil bare skje én gang, for store deler av verdens befolkning vil bli vaksinert, noe som forhindrer nye muligheter, avslutter Olsvik.

Les Olsvik blogginnlegg om "hvitt pulver": Hvem sendte miltbrannbrevene etter World Trade Center-katastrofen 2001?

Les også: – Det vil komme nye Ebolautbrudd

Les også: Kan du bli smittet av sykdom på fly?