Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Gladmelding om Russlandsprogrammet

– Dette er en virkelig gladmelding for mange fagmiljøer ved UiT, sier seniorrådgiver Astrid Sollid Brokke ved Seksjon for internasjonalisering av studier, etter at det ble kjent at Russlandsprogrammet videreføres i tre nye år.


Espen Viklem Eidum 14.09.2017 08:54   (Sist oppdatert: 14.09.2017 19:02)

Målet med Russlandsprogrammet er å styrke det norsk-russiske kunnskapssamarbeidet på områder der de to landene har felles interesser.

Nylig ble det kjent at Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) lyser ut inntil 21 millioner kroner til treårig prosjektsamarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og Russland. Det kan søkes om støtte på inntil 2 millioner kroner per prosjekt.

Målet med programmet er å styrke det norsk-russiske kunnskapssamarbeidet på områder der de to landene har felles interesser.

Viktig samartbeidspartner for UiT

For UiT Norges arktiske universitet er avgjørelsen spesielt godt nytt.

­– Russland er som kjent et av landene det satses på nasjonalt når det gjelder samarbeid innenfor utdanning og forskning, og landet har siden tidlig på 1990-tallet også vært ett av de viktigste samarbeidslandene for UiT, sier seniorrådgiver Astrid Sollid Brokke.

Astrid Sollid Brokke, Seksjon for internasjonalisering av studier. 

En rekke fagmiljøer ved UiT har tidligere hatt finansiering fra Russlandsprogrammet – og også et ønske om å utvikle samarbeidet med «sine» russiske partnere videre med nye prosjekter. Samtidig har det vært knyttet spenning til utlysingen, rett og slett fordi det har heftet usikkerhet ved om programmet ville bli tilført den nødvendige finansieringen.

21 UiT-prosjekter fikk støtte

Mellom 2011 og 2016 ga Russlandsprogrammet i alt 53,9 millioner kroner i støtte til 14 flerårige samarbeidsprosjekter og 43 avgrensede tiltak. I denne perioden fikk i alt 21 prosjekter ved UiT Norges arktiske universitet støtte fra programmet. Som nummer to på lista kom UiB med åtte prosjekter.

Her finner du utlysningstekst og søknadsskjema.  

Alle godkjente høyere utdanningsinstitusjoner i Norge kan søke om midler fra programmet, i tillegg til høyskoler som har individuelle studieprogrammer akkreditert av NOKUT. Utdanningsinstitusjoner i Russland må være godkjent på nasjonalt nivå og kunne tilby utdanning på et nivå som er sammenlignbart med de norske institusjonene, går det fram av SIUs informasjonsside om programmet.

Russlandsprogrammet er finansiert av Utenriksdepartementet (UD) og altså administrert av SIU.  

Detaljer om de støttede prosjektene finnes i SIUs prosjektkatalog.

Søknadsfrist er 1. november 2017, kl. 15.00 CET.