Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Deler kunnskap med bransjen

KG Jebsen-senter for havrett satser på å nå ut med sin forskning, til de som har bruk for den. Nå vil de spre kunnskap om fiskerirett til fiskeriforvaltninga i samarbeid med Norges Råfisklag.


Trude Haugseth Moe 13.09.2017 12:53

Forskerne fra KG Jebsen-senter for havrett, Svein Kristian Arntzen og Elise Johansen deler gjerne av sin kunnskap om hav-og fiskerirett. Foto: Trude Haugseth Moe

Mandag 18. september er det duket for miniseminaret «Fiskeriforskninga møter fiskerinæringa!» i kantina på Kystens Hus.

Målet til arrangørene KG Jebsen-senter for havrett ved UiT og Norges Råfisklag er å styrke kontakten mellom organisasjoner i fiskerinæringen og det juridiske miljøet ved havrettssenteret. På seminaret havrettssenteret presentere sin virksomhet, og to forskere presentere sine fiskerirelaterte prosjekter for både jurister og advokater, myndigheter og andre som måtte være interesserte fra fiskerinæringen.

Vil nå ut

- Havrettssenteret har et mål om å nå ut og bli mer kjent blant jurister som jobber innenfor hav- og fiskerirett. Vi møtte Råfisklaget på et annet arrangement, og fant ut at vi hadde felles interesser og ville finne på noe sammen.  Vi synes det er viktig at de som kan ha bruk for vår forskning får vite om den, sier professor Tore Henriksen, leder for KG Jebsen-senter for havrett ved Det juridiske fakultetet på UiT.

Det er Norges Råfisklag enig i.

Viktig med tett dialog

– Norge har en unik fiskeriforvaltning. Vi ønsker bidra til å styrke dialogen mellom næring og forskning. Det er viktig at forskerne, som legger premissene for næringa, har kontakt med utøverne, sier Gerd Sollid i Norges Råfisklag. 

Hun forteller at de også tidligere har brukt forskere fra havrettssenteret i helt konkrete saker der de trengte eksperthjelp, og generelt er interessert i å bruke forskninga som fins.

Snøkrabbe og retten til fiske

Hva skal fiskerinæringa få innsikt i?

Førsteamanuensis Elise Johansen vil la deg få vite mer om den nye arten Snøkrabbe, og hvilke utfordringer som fins rundt forvaltningen av arten i norske farvann. 

Førsteamanuensis Svein Kristian Arntzen gir deg innsikt i hvem som har rett til å høste av og tjene på de viltlevende marine fiskeressurser, og om utviklingstrekk vedrørende fordelingen av ressursene, og deler noen tanker om fremtida med publikum. 

Program for Miniseminar: Fiskeriforskninga møter fiskerinæringa! 

I kantina på Kystens Hus: 

Kl16.30:
• Presentasjon av K. G. Jebsen-senter for havrett (JCLOS) v/professor Tore Henriksen 
• Kampen om Snøkrabbene og muligheten for ny næring på Svalbard, v/førsteamanuensis Elise Johansen. 
• Deltakelse i ervervsmessige fiskerier, v/førsteamanuensis Svein Kristian Arntzen.
• Spørsmål og diskusjon 
Ca. 18.30- 20.00: Mingling og tapas 

Arrangementet er gratis, og finner sted i kantina i 2. etasje på Kystens Hus i Tromsø sentrum. 

På grunn av matservering, ønskes påmelding. 
Dette gjøres til: gerd.sollid@rafisklaget.no så snart som mulig og senest 14.09.17.

Skip to main content