Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Velger Tromsø over Barcelona

For femte år på rad besøker en stor delegasjon nederlandske skoleelever UiT Norges arktiske universitet. De vil lære om natur i Norge.


Ellen Kathrine Bludd 11.09.2017 12:09   (Sist oppdatert: 15.09.2017 09:50)

Nederlandske ungdommer besøker UiT hver høst for å lære om natur.
Nederlandske ungdommer besøker UiT hver høst for å lære om natur. Foto: Kees Verhoek

Lærerne fra Nederland kommer til Tromsø år etter år.
Lærere Marjo Oosterbaan, Kees Verhoek, Demian van de Winkel, og Claire Boeree kommer til Tromsø år etter år. Foto: Kees Verhoek

Hver høst i fem år har lærerne Marjo Oosterbaan og Kees Verhoek tatt med studenter til Tromsø.

– Tidligere var det bare turer til storbyer som Barcelona, London og Paris som ungdommene kunne velge mellom. Det manglet en destinasjon der elevene kunne lære om natur, derfor ville vi reise til Norge, sier Verhoek. 

Han forteller at de fleste elevene er biologistudenter, og noen studerer geografi. 

– Vi har hatt studenter som faktisk har bestemt seg for å studere biologi på universitet etter at de var med på turen vår til Norge, forteller Kees Verhoek.

En unik mulighet

Elevene fra Nederland går siste året på videregående skole når de får velge en skolereise til et annet land i en uke.

Tromsø-oppholdet starter alltid med besøk til UiT Norges arktiske universitet, og fortsetter med besøk på Polaria, teltturer og andre spennende lærings-ekskursjoner. 

Stipendiat Christine Dybwad underviser de nederlandske elevene i marin biologi.
Stipendiat Christine Dybwad underviser de nederlandske elevene i marin biologi. Foto: Ørjan Garfjell

Studentene forteller at de må betale alt selv, og de har ingen penge-innsamling eller dopapirsalg. En av elevene som er med er den 17 år gamle biologistudenten Marco Burgmann. Han har lyst til å studere for å bli veterinær.

Barcelona eller Roma kan jeg alltids reise til selv, men jeg får aldri en slik sjanse til å reise til Norge. Det er helt unikt! sier Burgman.

Arktisk og marin biologi

Det er alltid den nederlandske forskeren Maaike Knol fra Norges fiskerihøgskole som ønsker studentene velkommen. Hun forteller dem litt om Nord-Norge og hvordan det er å bo her som nederlender. I år besøkte de nederlandske studentene Arktisk biologi, der de fikk lære om arktiske dyrs fysiologi av professor og prodekan for utdanning ved BFE fakultetet Monica Alterskjær Sundset. 

Etter omvisning på laboratoriene til Arktisk biologi fraktet bussen elevene videre til BFE-fakultetet sitt naust i Telegrafbukta, der Emma Källgren fra Institutt for Arktisk og marin biologi hadde laget et marinbiologisk undervisningsopplegg for dem. Elevene skulle egentlig ut i den forskningsbåten Hyas, men været var for dårlig.

– Dette er en del av å være marinbiolog, forteller Emma Källgren til studentene.

– Ofte må man vente på bedre vær, og noen ganger blir forskningstokt avlyst, legger hun til. 

De nederlandske elevene fant mange spennende små dyr i fjæra i Telegrafbukta.
De nederlandske elevene fant mange spennende små dyr i fjæra i Telegrafbukta. Foto: Ørjan Garfjell

Dyr i alle størrelser og former

De ivrige studentene fikk likevel et bra læringsutbytte.

– Vi har ikke mye om marinbiologi på vår skole, forteller biologilærer Marjo Oosterbaan.

– Det er altfor langt å reise på ekskursjoner til havet.

Derfor er lærerne og elevene veldig glade for dette opplegget.

Studentene fikk gå i fjæra å samle inn smådyr under steinene. De fikk også se på større dyr som var fanget tidligere på dagen med tråltrekk fra båt, blant annet krabber og sjøstjerner. I tillegg fikk de se på ørsmå zooplankton i mikroskop inne i naustet.

De ivrige biologistudentene fikk studere zooplankton i mikroskop.
De ivrige biologistudentene fikk studere zooplankton i mikroskop. Foto: Ørjan Garfjell

Mikroskopisk energi

Masterstudent Peter Glad forteller elevene om copepodene som er de mest tallrike organismene når man ser i mikroskopet.

– Disse copepodene er de mest tallrike i våre farvann, og de er grunnen til at vi har en så rik fiskebestand her i Nord-Norge, sier han.

Peter Glad forteller elevene at denne plankton-gruppen bidrar med mye energi til næringskjeden her i nord. 

Dette er en fantastisk engasjert og flott lærerstab, som kommer tilbake til Tromsø år etter år med nye elevkull. Vi håper og tror at vi om noen år vil se igjen noen av disse blant våre mastergradsstudenter ved BFE, sier Monica Alterskjær Sundset.