Velkommen til Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Setter kinesisk på dagsorden

Nordnorsk næringsliv som samhandler med Kina melder om et økende behov for ansatte som kan kinesisk - og behersker den kinesiske kulturforståelsen.  Nå inviteres det til konferanse ved UiT i Narvik for å se nærmere på muligheter og utfordringer i samarbeidet mellom Nord-Norge og Kina.


Espen Eidum 08.09.2017 09:59

Representanter for den kinesiske entreprenøren SRBG og Statens vegvesen samlet på det første bruelementet som kom på plass ved Hålogalandsbrua. Nå er muligheter og utfordringer i samarbeidet mellom Nord-Norge og Kina tema for konferanse i Narvik. Foto: Statens vegvesen

Konferansen «Muligheter og utfordringer i samhandling og kommunikasjon mellom Nord Norge og Kina» arrangeres i Narvik den 19. og 20. oktober.
Arrangører er UiT Norges arktiske universitet i Narvik, Narvik videregående og Narvik kommune.

Vil finne satsingsområder

Konferansen tar sikte på å samle solide kompetansemiljø, relevant næringsliv, offentlige ressursorganer og andre aktuelle miljøer. Målet er å finne de riktige satsingsområder for det offentlige utdanningsapparatet som igjen skal bidra til å gjøre både privat og offentlig næringsliv bedre i samhandlingen mellom Nord Norge og Kina. Konferansen stiller derfor underspørsmålet: «Hva kan de offentlige utdanningsinstitusjoner bidra med?».
Hvis vi ser på eksport/import og alle bransjer inklusive sjømat, reiseliv og utdanning, er tallet på virksomheter som via produksjon, handel og reiseliv samhandler med Kina nærmere 40 bare i Nordland, og utvider vi til et nord-norsk perspektiv, slik tanken er for et senere hovedprosjekt, er tallet mye høyere og sterkt stigende.

Trenger flere som kan kinesisk

Nordnorsk næringsliv som samhandler med Kina melder nemlig om økende behov for ansatte som kan kinesisk, men også har med seg den særegne kinesiske kulturforståelsen som trengs enten man skal møte kineserne som turister i reiselivs- og servicebransjen eller som «rene» forretningspartnere. Dette siste er i løpet av sommeren 2016 også tydeliggjort gjennom nasjonale media.
Når det offentlige så langt har startet opplæring i fremmedspråk inklusive kinesisk, har andre enn næringsmessige behov gjerne stått i fokus. Kinesisk både bør og kan ha en langt klarere næringsprofil der opplæringen i større grad tilpasses behovene for næringslivet slik vi har poengtert. Da blir det også viktig å samle kunnskap om hvilke behov som bør ivaretas og hvordan læreplaner bør utformes, noe vi best gjør gjennom den kommende konferansen, som også vil inneholde workshop.

Konferansen arrangeres med finansiering fra Nordland Fylkeskommune og Sparebank 1 Nord Norge.

Skip to main content