Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Britisk jusekspert: – Brexit kan være positivt for Norge

– Om England får en lignende EØS-avtale som Norge, kan det bli positivt for Norge. Da bikker vektskåla over mot Norges side. Storbritannia kan også dra stor nytte av å samarbeide med Norge, mener en ledende britisk jusekspert som nylig besøkte UiT.


Trude Haugseth Moe 06.09.2017 09:02   (Sist oppdatert: 06.09.2017 14:16)

Rettsforskere fra mange nord-europeiske land var nylig samlet til en workshop for å diskutere blant annet hvordan et EU/EØS-medlemskap påvirker de nasjonale domstolene. - 
EU-retten påvirker mer enn man ofte tror, forteller arrangør av workshopen, Anna Nylund ved UiT (foran i grå jakke) . Foto: Trude Haugseth Moe

Det sier dr. John Sorabji, som var en av flere store internasjonale navn innen forskningsfeltet på europeisk sivilprosess* som nylig deltok på en workshop* i regi av Det juridiske fakultetet ved UiT. Her ønsket juridiske forskerkolleger fra både Norge, de andre nordiske landene, Tyskland, Nederland og Storbritannia å få fram ulike sider ved hvordan et EU/EØS-medlemskap påvirker nasjonale domstoler.

Landene som ble studert og sammenlignet er både ivrige EU-medlemmer, «lunkne» EU-medlemmer, på vei ut av EU eller i EØS, forteller arrangøren, professor Anna Nylund ved UiT.

Fortsatt helt åpent

Mye spenning er selvsagt knyttet til britenes «Brexit», og flere av forskerne på workshopen var britiske. 

John Sorabji er doktor ved University College i London. I tillegg er han juridisk hovedrådgiver for Lord Chief Justice i Storbritannia, som i Norge kan tilsvare høyesterettsjustitiarius – lederen av Høyesterett. 

Dr. John Sorabji er rettsforsker ved University College i London og juridisk hoverdrådgiver for leder av Høyesterett i Storbritannia. Han mener Brexit kan bli positivt for Norge. Foto: Trude Haugseth Moe

Hva tenker en britisk autoritet på europeisk lovgivning og rettssystem om framtida til Storbritannia utenfor EU?

– Ingen vet enda hvordan det vil bli. Det er atten måneder igjen før vi forlater EU, så det er fortsatt et åpent spørsmål, sier Sorabji.

Frykter mest ingen avtale

– Men min største frykt er at det ikke vil bli noen avtale. Det er ikke fordelaktig for noen av partene. Håpet mitt er at både EU og Storbritannia oppnår en avtale som begge parter kan være fornøyde med, sier Sorabji. 

Han mener også det er nødvendig å sikre at det ikke blir store forandringer i reglene om samarbeid mellom domstoler, som sikrer at en avgjørelse som er avsagt av domstolene i et land kan fullbyrdes i andre europeiske land– slikt det har gjort siden 1960-tallet. 

Nyttig å studere Norge

Kan britene ha nytte av Norges erfaringer i å stå utenfor EU? 

– Den norske modellen er nyttig å studere – hvordan en betydelig utviklet stat kan forhandle med EU. Norge og EFTA fungerer ganske bra. Det er ikke sikkert Storbritannia vil kopiere modellen, men kanskje bruke den som et utgangspunkt for en egen modell, sier Sorabji.

Sterke sammen

– Om Storbritannia får en lignende modell som Norge, vil vekta bikke over mot norsk side. Det kan gagne alle parter at man står sterkere sammen, også Storbritannia. Norge er ikke et stort land, men det er viktig på andre måter, blant annet fordi dere har olje og gass. Sammen kan vi legge press på EU, mener juseksperten. 

Han mener vi må fortsette å bygge på samarbeid som allerede eksisterer og fungerer bra, og prøve å finne en løsning som er vellykket for alle parter, gjennom lover som øker den sosiale velstanden.  

Ikke overrasket over Brexit

Den britiske juridiske eksperten ble ikke selv overrasket over resultatet i Brexit-avstemmingen.

- Nei, jeg forventet det. Jeg mener det hele tiden ble undervurdert at deler av landet hadde fått nok av EU. Mange mennesker har ikke hatt noen fordel av globaliseringen. Man har undervurdert deres situasjon, mener Sorabji.

Gode diskusjoner

Han forteller at han har hatt stor nytte av workshopen i regi av Det juridiske fakultetet ved UiT. 

– Det har vært en ypperlig mulighet til å presentere og diskutere prosjekter jeg jobber med. Diskusjonene har vært både oppklarende og nyttige – og har også reist spørsmål jeg må jobbe videre med når jeg kommer hjem, forteller jusdoktoren.

Forskjellige kulturer – også juridisk

Han sier det er interessant å diskutere både hvor like rettssystemene kan være, samtidig som den juridiske kulturen kan være veldig forskjellig fra land til land. Man kan altså ha de samme rettsreglene i forskjellige land på papiret, men den praktiske måten man gjennomfører regelverket på kan variere veldig. 

Han sammenligner rettskultur med sosial kultur: det er rett og slett forskjellige måter å utøve og tolke lovverket på. Rettskulturen i hvert land er avhengig av både historie, tradisjoner, folks personlighet og syn. 

– Egentlig er det fascinerende at man i det hele tatt har klart å bygge opp felles rettsregler! smiler den britiske rettseksperten, før ham forsvinner inn i et konferanserom for videre juridiske diskusjoner. 

Må begynne å bry seg

Norsk deltaker fra Universitetet i Bergen, Halvard Haukeland Fredriksen,setter stor pris på å delta i en workshop sammen med det han kaller de mest ledende ekspertene som fins innen sivilprosess i Europa. Han synes det er interessant å diskutere Brexit, og er enig i at Brexit kan gagne norske interesser.  

– Ja, for Norge kan det være litt fordelaktig. EU har jo alltid vært mest opptatt av EU-land. Nå er det plutselig et stort land som står på utsiden. Kanskje blir EU mer interesserte i å samarbeide med oss da? Nå de egentlig begynne å bry seg mer, smiler  Fredriksen. 

EU-retten påvirker mer enn vi tror

Arrangør fra Juridisk fakultet ved UiT, professor Anna Nylund, er også fornøyd.

– Vi har diskutert likheter og forskjeller i ulike land, fått frem at selv naboland med like rettssystemer kan påvirkes på ulike måter, og sett på ulike sider ved hvordan et EU/EØS-medlemskap påvirker nasjonale domstoler, forteller Nylund, og understreker:

– EU-retten påvirker domstolene og tvisteløsningen i de europeiske land i mye større grad og på langt flere måter enn det de fleste tror.

Nylund er veldig fornøyd med å ha fått mange ledende eksperter til workshopen.

– Alle deltakere syntes de lærte noe nytt. Dette er en frittstående fortsettelse av en workshop jeg arrangerte i november 2015, avslutter Nylund. 

*Workshopen "Civil procedure in and outside the EU – north-western European perspectives», 31. Aug.- 02. Sept, UiT/ The Edge. Resultatene fra workshopen blir publisert i 2018.

* Sivilprosess er et rettsområde som handler om reglene for og organisering av rettergangen i sivile tvister, altså i rettsforhold mellom to private parter eller en privat og en offentlig part.

Kilde: Anna Nylund, UiT 

Skip to main content