Velkommen til Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

UiT bidrar i byutvikling i Narvik

Kan Narvik innta førersetet i nord som såkalt Smart City? Så absolutt, mener Bernt Bremdal og Asbjørn Danielsen ved UiT i Narvik, som sammen med Narvik kommune og Narvikregionen næringsforening nå inviterer til workshop for å stake ut veien videre.


Espen Eidum 31.08.2017 15:04   (Sist oppdatert: 01.09.2017 08:23)

Utviklingen av såkalte Smart Cities kan innbefatte alt fra økt trygghet gjennom bruk av ny helseteknologi til økt digital modenhet i lokalsamfunnet. 

Narvik kommune har invitert UiT til å utvikle byens framtidige visjon for Narvik som en smart by. Fremtidstankene omfatter et bredt spekter av oppgaver og aktiviteter, inkludert såkalte smarte bygninger, smartere og mer robuste nett, e-mobilitet, elastisk og fleksibel trafikkstyring, god vannforvaltning, lokale og fornybare energiressurser, smartere helse- og velferdsprogrammer, intelligent søppel- og avfallshåndtering og mye mer.

Det er Narvikregionen næringsforening ved prosjektleder Marianne Thomassen som har initiert en satsing på digitalisering og SMART by gjennom informasjonsmøte og workshop. Professor Bernt Bremdal ble invitert til frokostmøte med fullsatt sal om temaet smart city og den planlagte workshopen tar det hele et skritt videre med utgangspunkt i UITs studenter og stab. Kommune og næringsliv har innspill som er koordinert av næringsforeningen.

Tingenes internett og kunstig intelligens

Det handler om økt digitalisering gjennom teknologier som Tingenes Internett (IoT), 5G, apps for smarttelefoner, autonome agenter, kunstig intelligens og moderne monitorerings- og kontrollsystemer.  

- Smart teknologi handler ikke om å erstatte mennesker med roboter, men bruke tilgjengelige teknologiske ressurser på en mer intelligent måte. Ta for eksempel kollektivtransport: Er det ut fra et miljøperspektiv hensiktsmessig å kjøre store busser drevet med fossilt brennstoff rundt i byen med kanskje to-tre passasjerer? Burde vi heller ha brukt mindre, selvkjørende kjøretøy som kan hente og bringe på kommando? spør førstelektor ved Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag ved UiT i Narvik, Asbjørn Danielsen, som nå tar doktorgrad i kunstig intelligens med fokus på hvordan fall blant eldre kan forebygges og hindres innenfor smart helse.

Fokuserer på fire områder

Når kommunen og UiT i Narvik nå inviterer til workshop rundt Smart City-temaet, er det fire spesifikke områder det vil fokuseres på:

• Smartere bygninger som bruker mindre fossil energi, og som er bedre egnet for alle typer brukere
• Smartere trafikk, parkering og e-mobilitet
• Smart helse og smart velferd
• Digitale Narvik: Hvordan utnytte den digitale modenheten innenfor alle kommunale områder.

Vil du være med på denne workshopen kan du melde deg på Facebook-siden til workshopen, eller hvis du ikke har Facebook så kan du sende en epost med ditt navn til Påmelding workshop 6. september.

Interesse-eksplosjon

- Vi har opplevd nærmest en eksplosjon i interessen rundt dette med smart helse som Asbjørn jobber mye med.

Vi snakker blant annet om å utvikle økt trygghet i hjemmet for den enkelte. Det betyr absolutt ikke mindre omsorg, men omsorg på en annen og tryggere måte for eldre

Vi snakker blant annet om å utvikle økt trygghet i hjemmet for den enkelte. Det betyr absolutt ikke mindre omsorg, men omsorg på en annen og tryggere måte for eldre. I dag opplever vi en kraftig økning i etterspørselen etter smartere helse- og velferdstjenester over hele Europa, påpeker professor Bernt Arild Bremdal ved Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag. Bremdal er også seniorrådgiver innen Energisystemer for Smart Innovation Norway.

Ja takk til studentprosjekter

Workshopen neste uke vil knytte de før nevnte temaene til nøkkelpersoner fra kommunen.

- Vi ser for oss gruppesamtaler med studenter, kommunen og representanter fra næringslivet rundt hvert emne. Målet med workshopen er å enes om en felles vei videre i en Smart Cities-satsing. En sentral idé er å definere student- og FoU-prosjekter der kommunen, næringslivet, studentene og fakultetet kan jobbe sammen for å finne nye løsninger, det være seg både produkter og tjenester som kan etablere Narvik som en smart by, sier Bernt Bremdal.

Skip to main content