Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Oppstartsmøte på Universitets-NAV

Tidligere i år inngikk UiT og NAV en avtale om strategisk samarbeid, og etablerte det såkalte Universitets-NAV. I den forbindelse har UiT hatt et oppstartsmøte i en av de nedsatte arbeidsgruppene i prosjekt ALIN – Arbeidsinkludering, Innovasjon og Læring i NAV.


Kjetil Nilsen/UiT 29.08.2017 19:14   (Sist oppdatert: 06.09.2017 09:05)

Førsteamanuensis Gunn Elin Fedreheim ved avdeling vernepleie ved UiT Harstad leder gruppen som skal utvikle det som går under navnet Arbeidspakke 4 i ALIN.

– Vår gruppe skal se nærmere på tiltak for inkludering av flyktninger i arbeidslivet, opplyser hun, og fortsetter: 

– I gruppen på syv medlemmer er vi så heldige å ha forskere fra tre fakultet og tre campuser representert. I tillegg har vi med to masterstudenter som allerede på det første møtet har kommet med gode innspill. Arbeidet er organisert som et selvstendig prosjekt.

Fra v.: Førsteamanuensis Gunn Elin Fedreheim (avd. vernepleie, UiT Harstad), masterstudentene Kai Morten Kolberg og Ida Martine Pettersen, førsteamanuensis Marit Aure (Inst. for samfunnsvitenskap, Tromsø), universitetslektor Tina Hansen (Inst. for barnevern og sosialt arbeid, Harstad), universitetslektor Hanne Trine Normann (Avd. vernepleie, Harstad) og Inst. leder Nina Hermansen (Inst. for barnevern og sosialt arbeid, Alta). Foto: Kjetil Nilsen /UiT

– Målet for vårt arbeid er å se på mulige samhandlingsmodeller mellom NAV og andre aktører, med hensyn til bedre integrering av flyktninger i arbeidslivet. Tiltakspakken som går under navnet Hurtigsporet er en av de ordningene vi vil evaluere, sier hun.

Hurtigsporet ble iverksatt sommeren 2016. Grundig kompetansekartlegging av nyinnflyttede flyktninger til en kommune; utarbeiding av individuell oppfølgingsplan; vurdering av mulighet for jobb og oppfølging er sentrale elementer ved ordningen.

De to studentene i gruppen: Kai Morten Kolberg (Master i Funksjonshemming og deltakelse) og Ida Martine Pettersen (Master i Sosiologi). Foto: Kjetil Nilsen /UiT

– Vi skal også se nærmere på NAV-kontorene i Harstad, Alta og Vadsø, og vil bruke høsten og våren til å gjennomføre intervjuer med flyktninger, arbeidsgivere, NAV-ansatte og ansatte fra ulike deler av kommunal sektor.           

Arbeidet har allerede vakt interesse og oppmerksomhet.

– Vi er blant annet invitert til den kommende Fylkesmannssamlingen i Finnmark for å orientere om prosjektet, avslutter Gunn Elin Fedreheim. 

ALIN-prosjektet skal etter planen avrundes i mai 2020.


Etablerer Universitets-NAV