Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Sikrer trygg og god start for nye studenter

På Det juridiske fakultetet ved UiT får de nye studentene en myk start på studiene ved hjelp av trygge og kunnskapsrike viderekomne studenter. Nå følger flere fag ved UiT etter med mentorordning.


Trude Haugseth Moe 28.08.2017 13:32   (Sist oppdatert: 21.09.2017 13:03)

Denne gjengen med erfarne studenter loser de ferske studentene på Jurfak gjennom sitt første halvår, som ledere for hver sine begynnerkollokviegrupper. Fra v. Amanda Rolandsen, Marit Krey Ludviksen, Aleksander Knygh, Jorun Øiesvold, Joachim Staff, Lars Petter Kveinå og Ellen Merli. Foto: Trude Haugseth Moe

Husker du din første dag som student? Et helt nytt sted; mange fremmede folk; nye ukjente begreper; nye regler – både skrevne og uskrevne; den nye å, så store friheten – men også ansvaret – til å disponere tida di selv… Tenk om du hadde hatt noen som fulgte deg opp, som du kunne spørre om alt du lurte på!

Det har de ferske studentene på Det juridiske fakultetet hatt i mange år. I høst har også studenter på BFE-fakultetet samme mulighet, gjennom studentinitiativet «Mentorordningen». Ideen er at flere fag ved UiT skal følge på.

Nøye utvalgte ledere

Det juridiske fakultetet ved UiT har i mange år hatt tilbud om såkalte begynnerkollokvier, med formål om å tilrettelegge for en god studiestart for nye studenter. Gruppene er ledet av viderekomne studenter ved jusstudiet.

– Begynnerkollokvielederne er 3.- 5.- årsstudenter, som har gått gjennom nåløyet i en nøye utvelgelsesprosess blant mange søkere, forteller avdelingsleder for førsteårsstudentene, Kristine H. Korsnes.

Lavterskeltilbud

Vi samlet gjengen som gikk gjennom nåløyet for å høre hva opplegget dreier seg om.

– En begynnerkollokvie er et lavterskeltilbud i små grupper for nye studenter, der de får grunnleggende innføring til studiet og i juridisk metode av oss viderekomne studenter, forklarer Amanda, som er begynnerkollokvieleder på andre året.

Terskelen for å stille «dumme» spørsmål skal være lav.

– De kan spørre oss om alt! Det er en lavere lav terskel for å ta ordet, det blir lagt opp til diskusjon, og det er lettere å stille oss medstudenter «dumme» spørsmål, enn til en lærer eller professor, sier Ellen.

- Og siden vi selv nylig var nye studenter, så vet vi at hvis vi spør "har alle skjønt dette nå?" og alle nikker....så er det ikke alltid det stemmer helt, sier Joakim og får gjenkjennende latter fra de andre kollokvielederne. 

De understreker at gruppa også har en viktig sosial funksjon. Her blir man kjent med andre studenter i en trygg setting, og har mulighet til å fortsette som kollokviegruppe i ettertid. 

– Gøy 

Hvorfor ville de selv bli begynnerkollokvieledere?

– Det er gøy å være begynnerkollokvieledere, synes jusstudentene Joachim, Lars Petter, Ellen, Amanda, Aleksander, Marit og Jorun.. De får både nye bekjentskaper og trening i å undervise i faget sitt.  Foto: Trude Haugseth Moe

– Det er først og fremst veldig gøy, mener Lars Petter og får mange bekreftende nikk fra resten av gruppa.

– Det er gøy å bli kjent med dem, og gøy å snakke om det vi selv har lært og er interessert i.  Samtidig får vi jo utfordra oss sjøl litt, og trent på å undervise, utdyper de.

De ble selv tatt imot i begynnerkollokvier da de startet på studiet for noen år siden.

– Vi hadde selv et lignende opplegg, så vi vet jo hvor viktig det er. Det føles fint å kunne gi andre en god start, konkluderer begynnerkollokvielederne.

Mer forberedte studenter

Professor og foreleser Lena Bendiksen på Det juridiske fakultet setter i alle fall stor pris på ordninga.

– Jeg får mye bedre forberedte førsteårsstudenter, sier Bendiksen, og forteller at studentene vet litt mer om hva faget dreier seg om, de kjenner til noen sentrale begreper, og kan litt grunnleggende ting om metode, før de kommer på første forelesning.

– Når de kommer på mine forelesninger nå, så kan jeg konsentrere meg om mitt emne, som er barnerett –  jeg trenger ikke lenger bruke tid på å forklare hvordan man slår opp i lovsamlinga og slike ting, forklarer jussprofessoren.

Hun har mange lovord om studentene som tar rollen som kollokvieledere for de nye studentene.

– Begynnerkollokvielederne har et stort ansvar og de gjør en fantastisk jobb. Det er gull verdt at de vil dele av sin kunnskap og erfaringer med de nye, mener Bendiksen.

Jussmiljøet mener absolutt ordningen har overføringsverdi til andre fag – og nå skal flere studenter få tilbud om det samme.

Studentparlamentet ble inspirert

Psykologistudent og tidligere medlem av studentparlamentet, Kristoffer Wilhelmsen, leder prosjektet «Mentorordningen», et initiativ fra Studentparlamentet i fjor - som skal gjøre at flere UiT-studenter får en like god start på studiene som jusstudentene.

– Mentorordningen er inspirert av og laget etter modell fra begynnerkollokvieordningen på Det juridiske fakultetet, som har veldig gode resultater og skussmål fra både studenter og studentrådgivninga, forteller Wilhelmsen.

I tillegg til begynnerkollokvier første semester, slik som på Jurfak, ønsker han en utvidet ordning for andre semester, der studentene får enda tettere mentorering, særlig knytta til vanskelige fag.

– Men den viktigste delen av det, er det psykososiale; å tilby en trygg havn i fagmiljøet, ledet av en erfaren student som har friskt i minne hva man gjennomgår som ny student, mener Wilhelmsen.

Mentor- pilotprosjekt på BFE

I høst er BFE-fakultetet i gang med et pilotprosjekt av Mentorordningen på sine tre institutter: Norges fiskerihøgskole, Institutt for arktisk og marin biologi og Handelshøgskolen ved UiT i Harstad. Målet er at alle fag på UiT etter hvert skal ha dette tilbudet.

– Dette kan gjøres på alle enheter på UiT. Jeg håper enda flere studenter får dette tilbudet neste høst. Man må kunne lære av hverandres suksesshistorier innad på UiT. Alle studenter fortjener en slik god start på studentlivet, sier Wilhelmsen. 

 

7 kjappe fakta om begynnerkollokvieordninga på Det juridiske fakultetet

  • Begynnerkollokvie = Et lavterskeltilbud for førsteårsstudenter med grunnleggende innføring i studiet og metoden, ledet av 3.-  5. årsstudenter.
  • Lignende pilotprosjekt under navnet «Mentorordningen» er dette semesteret i gang på BFE-fakultetet.
  • Har eksistert på Det juridiske fakultetet i mange år, men ble videreutviklet som en del av fakultetets Fyrtårnprosjekt, Kompetanse og løæringsutbytte.
  • De nye studentene får tilbud om begynnerkollokvie to ganger i uka den første måneden, etter hvert ca. en gang i uka og så annen hver uke. Opplegget varer helt fra studiestart til noen uker inn i 2. semester.
  • Kollokvieleder er en betalt stilling for viderekomne studenter. Studentene må søke og gjennomgå intervjurunde for å få jobb som leder.
  • 7 studenter blir valgt ut og får ansvaret for to begynnerkollokviegrupper hver.
  • Lederne blir kurset i forkant, både av lærere fra eget fakultet, og av ansatte ved studentrådgivninga.

Kilder: Kristine Helen Korsnes, Det juridiske fakultet og Kristoffer Wilhelmsen, prosjektleder for Mentorordningen, UiT. 

Skip to main content