Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Ble det bedre gjort enn sagt, Arnfinn Sundsfjord?

For åtte år siden ble Arnfinn Sundsfjord dekan på et splitter nytt fakultet. Mottoet var ”Godt gjort er bedre enn godt sagt”, så hva fikk han egentlig gjort?


Øvreberg, Elisabeth, 21.08.2017 09:55   (Sist oppdatert: 01.09.2017 10:27)

Arnfinn Sundsfjord og MH2
Det er en fornøyd Arnfinn Sundsfjord som ser tilbake på sine åtte år som dekan. Han har utrettet mye, deriblant fått realisert nybygget MH2. – Det var en kamp å få MH2, for det var ingen selvfølge at pengene skulle komme, sier han. MH2 åpner i 2018. Foto: Elisabeth Øvreberg

Det er august og studiestart, men i år er det ikke Arnfinn Sundsfjord som ønsker de ferske studentene velkommen til hans fakultet. Å holde velkomsttalen har vært en av hans oppgaver de siste åtte årene, en oppgave han har tatt svært seriøst, for Sundsfjord, som utdannet seg som lege ved UiT, og som også jobbet som forsker her før han satte seg i dekanstolen, er brennende opptatt av inkludering, samhold og er tilhenger av den gode, norske dugnadsånden. Derfor var det å ta imot studentene, noe han gjorde med både glede og omsorg. Så stor var omsorgen hans, at da det for to år siden var mange studenter som ikke hadde funnet seg tak over hodet til studiestart, sto Arnfinn på talerstolen og sa at de for all del måtte ta kontakt med ham. Han hadde et soverom eller to å låne bort.

For det er sånn han er, den tidligere dekanen Arnfinn Sundsfjord. Hans kontor var alltid åpent for besøk, hvis han var der inne, da, for som dekan ble han raskt en travel mann. Ukentlige reiser til Oslo lå fast på timeplanen. I tillegg hadde han mange verv, besøkte samarbeidspartnere innenlands og utenlands, og selvfølgelig var han også jevnlig hos alle de forskjellige campusene Helsefak har spredt utover Nord-Norge. Fusjoner, nye studieretninger, revideringer av alle de store helseprofesjonsutdanningene, samt økt trykk på desentralisert utdanning, er bare noe av det han har jobbet med.

– Men hva er du mest fornøyd med å ha fått til?

Arnfinn ser mysende over skrivepulten, tar av seg brillene og sier raskt:

– Jeg vil heller bruket ordet ”vi”. Hva har vi har fått til, for det å lede et stort fakultet er teamarbeid, og jeg har hatt gode medarbeidere, profesjonell administrasjon og flinke prodekaner i et nært samarbeid med rektor, undervisningsdirektør og helsetjenesten i nord, sier han og plasserer brillene trygt tilbake på nesa igjen.

– En viktig del av jobben som dekan er å få tak i de riktige folkene, og min erfaring er at flinke folk, som allerede er travle, gjerne tar på seg flere oppgaver. Folk her har en stor arbeidskapasitet, smiler han.

Dekan Arnfinn Sundsfjord
Da Arnfinn Sundsfjord takket av som dekan, var gratulasjonene og gavene mange. Deriblant fikk han en karikatur av seg selv tegnet av Odd Klaudiussen. Foto: Johanne Røe Mathisen

En dekan blir valgt for fire år, men Arnfinn var klar på at hvis han skulle sitte i dekanstolen, så ville han sitte dobbelt så lenge.

– Perspektivet var åtte år, og det er nok, ler han hjertelig, før han fortsetter:

– Man går på jobb for å få til noe, men har man ikke klart det på åtte år, så må man tenke seg godt om.

Heldigvis har Arnfinn fått det til, for samtidig som fusjoner og revideringer av studier har blitt arbeidet frem, så har han hatt et stort fokus på kvalitet i utdanningene.

– Da jeg ble dekan hadde fakultetet et tydelig fokus på forskning, men i løpet av disse åtte årene har vi hatt et forsterket fokus på utdanning. Det skal være like fint å utdanne som å forske, så vi har etablert en sterkere kultur for kvalitet i utdanning, og vi har fått på plass HelPed – en helsefaglig pedagogisk utviklingsenhet. Et av prosjektene her har vært samarbeidslæring på tvers av helseprofesjoner, og det er jeg særlig stolt av. Det sier litt at vi har kommet til to finalerunder for å få Senter for fremragende utdanning.

Han smiler, før han setter seg litt lenger frem på stolen.

– Noe annet vi har klart å arbeide frem når det gjelder utdanning, er et godt samarbeid med praksisfeltet og kommunene. Jeg vil spesielt fremheve det nære samarbeidet vi har med UNN og Helse Nord. Fra UNN har vi nå etablert bistillinger innenfor alle våre helseprofesjoner, og det er en nyvinning som blir lagt merke til nasjonalt.

Han nikker fornøyd, for dette med å bli lagt merke til, er noe Arnfinn har klart som dekan – for han har enda et motto: Vi er ikke størst, men vi er først.

Dette mottoet  har han og kollegaene levd etter, så Helsefak var de første i Norge som klarte å samle alle helseprofesjoner under ett tak, de første som fikk innført HelPed, de første som omstilte farmasiutdanningen til en 3+2 ordning, først med å desentralisere legeutdanningen – for nå utdannes det til og med leger i Finnmark – og de første som startet opp med et obligatorisk formidlingskurs for stipendiatene.

Formidling er nemlig enda en av Arnfinns kjepphester.

– Jeg har engasjert meg for å styrke formidlingsarbeidet her på fakultetet. Vi har gjort strategiske grep, for det skal være helt naturlig at vi alle forteller om hva vi gjør. Det å formidle, både eksternt og internt, bygger kultur, og gjennom formidling kan vi fortelle hva vi står for og hva vi får til.

Noe annet Arnfinn er spesielt stolt av, er Tromsøundersøkelsen. For syvende gang stilte Tromsøs befolkning opp for å la forskerne studere dem inngående. Dette er spektakulært i verdenssammenheng, og endelig kom undersøkelsen inn på statsbudsjettet.

– Det er helt fantastisk at vi klarte å overbevise departementet om at vi skulle behandles likt som HUNT-undersøkelsen!

– Men stilte du opp på årets undersøkelse, Arnfinn?

– Yes! Jeg kom sent, men godt, gliser han fornøyd.

Det er en fornøyd mann som ser tilbake på sin tid som dekan, og han har flere punkter han vil nevne som høydepunkter:

  • Forskningsinfrastruktur i samarbeid med Helse Nord og UNN
  • Videreføring av forskningsgruppesatsingen
  • Fornying av forskningsmiljøet gjennom innstegsstillinger

– Dette har gjort så vi har lykkes bedre enn noen gang hos Forskningsrådet, og at vi har fått ansatt yngre forskere. Det har vært viktig å tilrettelegge for at forskerne skal få bruke sin arbeidskraft og kreativitet, sier han entusiastisk.

Arnfinn Sundsfjord og Magritt Brustad
Arnfinn Sundsfjord er svært fornøyd med å ha opprettet et studie i ernæring. Her fra da det etterlengtede studiet ble med på statsbudsjettet i 2015. Da skålte han og instituttleder Magritt Brustad i gulrotjuice. Foto: Elisabeth Øvreberg

Arnfinn har gjennom sine åtte år på fakultetet blitt kjent for enda et motto, og det er at alle ansatte er sammen om å bygge en katedral, men er katedralen det store MH2-bygget som reiser seg på campus?

Arnfinn ler.

– Nei, MH2 er ikke katedralen, men kanskje litt av veggene? sier han flirfullt, og han har grunn til å flire, for Arnfinn vant den årelange kampen om å få bevilgninger til et nytt bygg. Det opprinnelige MH-bygget var allerede stappfullt da han som 51-åring satte seg i dekanstolen, men nå reiser det seg et svært bygg utenfor dekankontoret. Der skal det bli nye auditorier, ny forskningsinfrastruktur, moderne biobank, møterom, kollokvierom, kafeer, vrimlearealer og mange nye kontor.

– Det var en kamp å få MH2, for det var ingen selvfølge at pengene skulle komme, sier Arnfinn, som selv har flyttet ut av det store, staselige dekankontoret, og inn i et lite, gult kontor inne i en lang og trang korridor.

– Får du nyte godt av at MH2 åpner til neste år? Får du nytt kontor, kanskje?

En hjertelig latter sprer seg mellom de gule veggene.

– Nei, jeg må nok bli her! ler han høyt.

– Dette er mitt kontor nå, og det er egentlig fint. Det ligger helt nære UNN, så jeg er i umiddelbar nærhet til forskningsgruppen min.

Arnfinn har nemlig ikke bare vært dekan de siste åtte årene, han har også fått tid til å være forsker. Eller, som han sier det selv:

­– Jeg har klamra meg fast til forskermiljøet, og de har tatt vare på meg.

Avtalen var at da han ble dekan, så skulle han få lov til å forske også.
Dermed er han nå i gang med en ny kamp: Å bekjempe antibiotikaresistensen – noe som vil ta ham med på nye eventyr.

Allerede om noen dager reiser han til Afrika for å besøke samarbeidspartnere der, og i januar flytter han trolig til den andre siden av jorda. I Melbourne har han fått tilbud om å forske, så da blir det et halvt år med forskningspermisjon.

– Det blir altså ikke færre reiser på deg nå som du har forlatt dekanstolen?

– Jeg tok faktisk med meg dekanstolen da jeg skiftet kontor, så den sitter jeg i enda!

 

Les også portrettintervjuet fra da Sundsfjord bla ansatt som dekan: Vår nye dekan

Les også intervjuet da han feiret ett år som dekan: – Jeg visste at vi kunne!