Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Havbruksnæringens Petter Smart

Lakselus, laksefôr-problematikk, omdømme i media… Havbruksnæringen møter stadig nye utfordringer. UiT Norges arktiske universitet vil være en som kan komme med nye løsninger.


Ellen Kathrine Bludd 18.08.2017 13:11   (Sist oppdatert: 21.08.2017 10:57)

UiT Norges arktiske universitet vil være med på å finne smarte løsninger for oppdrettsnæringen. Foto: Johan Wildhagen
Øyvind Jøstensen og Ole Troland fra Håp i Havet styret er to av representantene som står på stand for UiT på havbruksmessen Aqua Nor 2017 i Trondheim. Foto: Ingrid Hovda Lien

UiT satser på havbruk og ønsker å være en sentral premissleverandør til forskning og utvikling i havbrukssektoren. Derfor ble litt av UiTs mest spennende havbuksrelaterte forskning presentert på havbruksmessen Aqua Nor i Trondheim denne uken.

Aqua Nor er verdens største messe for havbruk og har siden 1979 vært et viktig internasjonalt møtested for denne næringen. Messen har de siste årene samlet rundt 20.000 besøkende fra 76 forskjellige land.

På Aqua Nor presenteres de siste nyhetene av betydning for havbruksnæringen.

Rektor ved UiT Anne Husebekk innledet sammen med fiskeriministeren pressefrokosten der noe av det beste innen UiTs havbruksforskning ble presentert. Foto: Tommy Hansen

Nye oppfinnelser

Rektor Anne Husebekk og Fiskeriminister Per Sandberg innledet pressefrokosten på Aqua Nor, der noe av UiTs havbruksforskning ble presentert.

Aqua Nor er en samhandlingsarena mellom akademia, havbruksnæringa og politikere. Det gir muligheter for å presentere forsknings-resultater til et bredt publikum, sier Anne Husebekk.

Av UiTs nyeste og beste «oppfinnelser» ble noen få utvalgte og spesielt innovative prosjekter fra Norges fiskerihøgskole presentert.

Blant annet ble algeprosjektet som jobber for å redusere klimautslipp presentert. Produksjon av alger blir brukt for å redusere forurensning fra ferrosilisium produsenten Finnfjord AS, og av disse mikroalgene forsøker man å produsere omega-3 rikt laksefôr.

Les også: Gavepakke på 18 millioner til UiT og Finnfjord AS

Forskning finner løsninger

Et annet spennende prosjekt jobber med eDNA teknologi som kan påvise utbrudd av parasitter/sykdommer i miljøet, slik at behandling kan skje tidlig og mer målrettet innen oppdrettsnæringen. Dette kan bidra stort innen lakselus-problematikken.  

Omdømmet til oppdrettslaksen har til tider vært ganske dårlig i media. Dette til tross for at blant annet antiobiotikabruk er tilnærmet eliminert, og 20 ganger lavere enn animalsk kjøtt. Forskere fra UiT har sett på næringsinnhold og innhold av miljøgifter. Forskningsresultatene fra dette prosjektet kan bidra til å skape et mer positivt bilde av oppdrettslaksen som et sunt og næringsrikt alternativ til andre proteinkilder. 

Vil ha flere smarte hoder

Hovedbudskapet fra rektor Husebekk til fiskeriministeren var flere studieplasser til Fiskeri- og havbruksvitenskapstudiet ved UiT, noe insituttleder ved Norges fiskerihøgskole Kathrine Tveiterås også understreket da hun møtte fiskeriministeren i debatt på Aqua Nor. Tveiterås bad om økt satsning i nord med økning i antall studenter på fiskerihøgskolen.

Flere studenter i nord gir flere kandidater som kan forske på de arktiske problemstillingene, sier instituttleder KathrineTveiterås.

Les også: De beste hodene? 

Les også: Gi oss flere studieplasser!