Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

– Dette har jeg ventet på lenge

Aldri før har det startet flere studenter på master i grunnskolelærerutdanning ved UiT. Allerede en halv time etter velkomsttalen var morgendagens lærere i gang med studiene.


Stig Brøndbo 16.08.2017 19:04   (Sist oppdatert: 16.08.2017 19:11)

Anh Duc Nguyen (t.h) og Tord-Mikael Berglund er glad for å være i gang med sin master i grunnskolelærerutdanning ved UiT i Tromsø. At det faglige fokuset startet med en gang, synes de to er bare supert. Foto: Stig Brøndbo
– Jeg gleder meg til å bli lærer. Jeg vil jobbe med mennesker, og målet mitt er å utgjøre en forskjell for ungene, sier Christer Ellingsen Solhaug fra Drag i Tysfjord.
– Studentene ønsker å bli gode forbilder og bidra til å skape en god skole med tillitt. Det er et veldig godt utgangspunkt for å bli en god lærer, sier Jan-Fredrik Skogdal, universitetsskolekoordinator ved UiT og kafevert da de nye studentene diskuterte lærerrollen.
Nye studenter på master i grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 startet studiene med å diskutere lærerrollen. På bildet er Mari Gullner Klasbu, Tord-Mikael Berglund, Anh Duc Nguyen, Mia Malen Fyhn Jensen, Kamilla Emilie Svendsen, Christer Ellingsen Solhaug, Marte Sofie Joensen og Preben Bjørkås Henriksen og bordvert Jan-Fredrik Skogdal.

Aldri før så mange studenter begynt på master i grunnskolelærerutdanning ved UiT. 45 studenter har valgt GLI trinn 1-7, 84 ønsker å bli lærere på trinn 5-10. Allerede første dag var det fokus på fag og det å bli gode lærere.
– Ja, det ble en brå start. Men det er like greit, jeg er jo her for å studere og dette er en fin måte å bli kjent med medstudenter på, spesielt for meg som er ny i Tromsø, sier Anh Duc Nguyen fra Sarpsborg, en av 129 studenter som onsdag startet på sin master i grunnskolelærerutdanning ved UiT Norges arktiske universitet.
– Jeg har ventet og gledet meg til oppstarten. Det er dette jeg vil, og starten lover godt, sier Tord-Mikael Berglund fra Tromsø.

Først i nord
Mens søkertallene til grunnskolelærerutdanningen på landsbasis synker for utdanningene til både trinn 1-7 (3,6 prosent nedgang) og trinn 5-10 (5,5 prosent nedgang), opplever UiT at det aldri før har vært så mange som ønsker å ta lærerutdanning i Tromsø og i Alta.
– Det er vi svært fornøyd med, og vi tror at en av grunnene til det er at vi var først ute med master i grunnskolelærerutdanning, sier Henning Marius Sollid, studieleder for grunnskolelærerutdanningen ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk.

Ettertraktet
I år er det første gang at alle som vil bli lærere må ta en 5-årig master i grunnskolelærerutdanning. UiT startet sin masterutdanning allerede i 2010, og de nasjonale planene som studentene møter ved studiestart i år er bygd etter modellen som ble utviklet ved UiT. De tre kullene som allerede har gått ut med master i lærerutdanning ved UiT har vært svært ettertraktet blant rektorene i hele landet, og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har besøkt alle tre masterkonferansene for grunnskolelærerutdanningen ved UiT for å høre om fersk forskning og diskutere den med masterstudentene.

Verdens viktigste
– At jeg er sikret jobb etter endt utdanning er selvsagt fint, men jeg ønsker å bli lærer fordi det er verdens viktigste jobb. Jeg vil jobbe med mennesker, og målet mitt er å utgjøre en forskjell for ungene, sier Christer Ellingsen Solhaug fra Drag i Tysfjord. Sammen med sine medstudenter på GLU 1-7 deltok han i en timelang kafediskusjon første studiedag for å svare på:

  • Hvorfor ønsker du å bli lærer?
  • Hvilken lærer ønsker du å bli?
  • Hva skal til for å bli en slik lærer?

– Ved mitt kafebord var svarene veldig samstemte. Studentene ønsker å bli gode forbilder og bidra til å skape en god skole med tillitt. Det er et veldig godt utgangspunkt for å bli en god lærer, sier Jan-Fredrik Skogdal, som tidligere i år startet som koordinator for universitetsskolene i Tromsø etter å ha jobbet 16 år som rektor ved en barneskole.

Rett i praksis

En viktig del av GLU-masteren, er praksis i grunnskolen.
– Vi ønsker å gi alle våre studenter en så praksisnær utdanning som mulig, og allerede i neste uke skal de nye studentene ut for å undervise på en av våre universitetsskoler, sier Siw Skrøvset, leder av Pro Ted – Senter for fremragende lærerutdanning ved UiT. De har utviklet et helt nytt program for oppstarten av lærerutdanningen med fokus på studentintensive læringsformer (STIL) for å skape læringslyst.

92 prosent fra nord
– Jeg gleder meg til å lære mer. Jeg har jobbet som vikar i skolen og trives i klasserommet. Men jeg ønsker å bli flinkere som lærer, sier Preben Bjørkås Henriksen fra Båtsfjord. Som de fleste andre som startet på lærerutdanningen ved UiT er han fra Nord-Norge. 72 prosent av alle studentene som fikk tilbud om plass på trinn 1-7 er fra Nord-Norge. For trinn 5-10 ved UiT i Tromsø er tallet 83 prosent. I Alta er tallene enda høyere. 92 prosent av de som fikk tilbud om masterutdanningen for trinn 1-7 er fra Troms og Finnmark, for trinn 5-10 i Alta er tallet 82 prosent fra de to nordligste fylkene.
– Det er vi kjempeglade for. Av erfaring vet vi at de som utdanner seg i nord gjerne blir i nord etter endt utdanning, og behovet for lærere i Nord-Norge er stort, sier Sonni Olsen, dekan ved Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

 

Les også:

Nye lærere kan få dekket halvparten av studielånet

Vil at kommuner headhunter lærerstudenter

Rektorer får ikke nok masterlærere

UiT har forbedret norsk lærerutdanning

Internasjonalt skryt til universitetsskolene

Nederlandsk forskning på lærerutdanningene ved UiT