Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

– Det er jobbar til dokker der ute!

Semesterstart ved Det helsevitskaplege fakultet var prega av optimisme og openheit.


Øvreberg, Elisabeth, 15.08.2017 14:13   (Sist oppdatert: 05.12.2017 19:19)

samling semesterstart
Lysgården var stappfull av ferske studentar då Helsefaks eige mannskor, Ultralyd, song. Foto: Bjørn-Kåre Iversen

15. august opna Det helsevitskaplege fakultet dørene for årets nye studentar. Det var dekan Sameline Grimsgaard som ønskte dei spente studentane velkomne.

– Gratulerer med valet av Tromsø og Helsefak! sa ho frå talarstolen og fortalde studentane at dei vil møte rausheit og opne dører. Det helsevitskaplege fakultetet er nemleg kjent for å ha god kommunikasjon med studentane sine, for normalen er at både professorar og undervisarar har opne kontordører.

– Mi dør er oppe på plan 8, og er eg på kontoret, så er det berre å kome, sa dekanen hjarteleg.

Helsevesenet treng fleire

Grimsgaard håpar at fakultetet, som har alle helseprofesjonar samla under eitt tak, skal gje norsk helsevesen kloke hovud, varme hjarte og trygge hender – for det er ikkje tvil om at helsevesenet står overfor ei utfordring dei neste åra. Helseomsorga treng fleire tilsette.

Eit døme er at Noreg i løpet av dei neste ti åra vil trenge 30.000 fleire sjukepleiarar.

I dag har Noreg 43 ulike sjukepleiarutdanningar, med til saman 4758 studieplassar. I år var det nær 1000 fleire enn i fjor som hadde dette studiet som førsteval. Også Helsefak satsar sterkt på å få utdanna sårt tiltrengte sjukepleiarar, særleg til Nord-Noreg, og fakultetet har søkt om å få utdanne endå fleire.

– Det er jobbar til dokker der ute, sa Grimsgaard frå talarstolen.

Les også: Sykepleierne blir i Nord-Norge

(Artikkelen held fram under biletet)

Farmasifaddere
Studentanes fadrar var klare for å ta imot dei ferske studentane. Her er det farmasifadrane som har samla seg under slagordet "We are only in it for the drug".
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Lære godt samarbeid

Ho er stolt over at Helsefak har alle helseprofesjonane samla.

– Det er eit fantastisk utgangspunkt, poengterte ho og fortalde dei nye studentane kor viktig det er at alle helseprofesjonane lærer samarbeid allereie som studentar.

– De kjem til å måtte jobbe saman, så då er det viktig at de blir kjende tidleg, og på den måten er vi ein føregangsinstitusjon, forklarte ho.

Les også: Høie imponert over utdanningen ved Helsefak

Dekan Samline Grimsgaard
Dekan Sameline Grimsgaard håpar alle studentane brukar dei første vekene på å bli kjende med kvarandre. Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Nytt bygg og nye vener

Grimsgaard ba også studentane, som no skal vere hos Helsefak dei neste åra, om å ha litt tolmod – for fakultetet er under ombygging.

– Det ser kanskje ut som ein byggeplass, men om eitt år vil vi flytte inn i det store MH2-bygget. Då blir det nye auditorium, klasserom, grupperom, kafear og vrimleareal, lova Grimsgaard, som også håpa at studentane brukar dei første vekene på å bli godt kjende med kvarandre.

– Bli kjende med kvarandre i DebutUka, og møt kvarandre med respekt og nysgjerrigheit. Studietida er meir enn berre pensum, så flokk dokker saman, råda ho og la til at studentane no er i byrjinga på ein spennande fase i livet.

– Åra som student vil prege dokker som menneske, smilte ho.