Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Kommer fra hele verden for å studere havrett i Tromsø

Å interessere seg for havrett er ikke lenger sært. Hele 20 Ph. d- studenter fra hele verden meldte seg på da KG Jebsen-senter for havrett ved UiT annonserte «sommerskole» i havrett.


Trude Haugseth Moe 16.06.2017 15:04   (Sist oppdatert: 16.06.2017 15:09)

Alle deltakerne på KG Jebsen-senter for havretts internasjonale sommerskole for ph. d.-studenter. Foto: Trude Haugseth Moe

Ph.d- studenter fra Kina, Colombia, Canada, Russland, Nederland, Hellas, Tyskland, Danmark og Norge er i disse dager samlet på UiT i Tromsø for kurset i metode og internasjonal havrett. Det høres unektelig litt smalt ut, men tendensen til at de får høy deltakelse ved internasjonale arrangementer, begynner de å bli vant til ved KG Jebsen-senter for havrett, som ligger under Det juridiske fakultetet ved UiT Norges arktiske universitet.

Stadig økt interesse

- Vi merker en stadig økt interesse for havrettssenteret i alle våre internasjonale arrangementer, forteller administrativ leder for senteret, Christin Skjervold. Hun forteller at sist gang de arrangerte et lignende kurs, i 2015, hadde de 6 eksterne påmeldte. I år hadde de 15.

- Flere av Ph. d.-studentene sier også at de vil kommet tilbake hit til senteret når de skal gjøre sitt utenlandsopphold i løpet av doktorgradsstudiet. De uttrykker at KG Jebsen-senter for havrett ved UiT er tyngdepunktet for havrett i verden, forteller Skjervold.

Havrettssenteret ved Jurfak er i dag det største senteret for havrett i verden i antall ansatte forskere.

Skal være internasjonalt møtepunkt

- Ved opprettelsen av senteret ble det vektlagt at vi skulle bidra til utdanning og trening av studenter, og at vi skulle være et møtepunkt der studenter som også er tilknyttet andre universiteter, kan samles, forteller prodekan for forskning ved Det juridiske fakultet, Ingvild Ulrikke Jakobsen.

Hun forteller at sommerkurset arrangeres i samarbeid med Dalhouise universitet i Halifax i Canada, som de tidligere også har arrangert flere kurs og workshops sammen med.

- Studentene er her for å lære om metode som er relevant for de som skriver innenfor havrett. Like viktig er det selvfølgelig at dette er en arena for å knytte internasjonale nettverk for unge forskere – som de kan ha nytte av senere i karrieren, sier Jakobsen.

Inspirerende

Walter Arevalo fra Colombia, er en av deltakerne som har kommet langveisfra for å lære om havrett i Arktis.

- Det er veldig inspirerende å være her. Her får man møte forskere med spesialkompetanse innen faget, og mennesker fra hele verden.

Forskjellige perspektiver

Han mener det er interessant å se at folk fra de forskjellige delene av verden, har ulike områder innen havrett som de vektlegger mest.

- Europeerne er mest opptatt av miljø, vi fra Sør-Amerika er mest opptatt av lovens overholdelse, mens asiatene er opptatt av det tekniske innen kartlegging av maritime områder, oppsummerer han.

- Men det som er ekstra spesielt med å være her, er at man kan se rett ut av vinduet på alle de maritime fenomenene vi sitter og diskuterer; havet og fjordene -  det er fantastisk, smiler Arevalo.

Er synlige

Ph. d-student Catherine Blanchard fra Canada hørte om kurset via nettverk ved universitetet i Utrecht i Nederland, der hun studerer nå.

- Jeg kom hit både for å lære av professorer som er eksperter innen faget her, men også for å møte andre ph.-d. ’er og dele erfaringer.

Universitetet hennes i Utrecht har i flere år samarbeidet med KG Jebsen senteret, så hun har kjent til det en stund.

– Men Jebsen-senteret er i ferd med å bli mer og mer kjent nå. Det er velkjent at de har stor kompetanse både på hav og miljørett og etter hvert er de også blitt mer synlige. De deltar på konferanser og holder foredrag mange steder i verden, og arrangerer kurs og workshops. De gjør virkelig en innsats for å dele kunnskap og være synlige. Det er flott, avslutter Blanchard.