Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Ny ressursportal om flyktninger og asylsøkere

Møter du flyktninger og asylsøkere i ditt arbeid? RVTS har samlet nyttig og viktig kunnskap i en helt ny ressursportal.


Mariann Schjølberg Karlsen 16.06.2017 10:24   (Sist oppdatert: 16.06.2017 10:25)

RVTS håper at portalen vil være til nytte for de som prøver å skape trygghet for mennesker i en sårbar livssituasjon. Variasjon i asylankomster til Norge innebærer en stadig opp- og nedbygging av mottakskapasiteten og dette påvirker også kompetansen på feltet. Stabil og lett tilgjengelig kunnskap om psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger er derfor avgjørende.

Noe av denne kunnskapen har RVTSene, på oppdrag fra Helsedirektoratet, samlet i nettstedet Flyktning.net. Ressursportalen om asylsøkere og flyktninger

Portalen er utarbeidet for frivillige, kommunalt ansatte, spesialisthelsetjenesten, mottaksansatte og andre som i sitt arbeid møter asylsøkere og flyktninger. Vår målsetting er at alle skal kunne finne relevant informasjon i flyktning.net.