Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Erland Lebesbye fikk studentenes undervisningspris

Studentene ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi delte ut pris til den beste underviseren ved fakultetet.


Vibeke Os 02.06.2017 16:00   (Sist oppdatert: 02.06.2017 16:04)

Lebesbye fikk utdelt studentenes undervisningspris under mastergradsavslutningen 2. juni. Leder for studentforeningen ved NT-fakultetet, Mads Andre Hansen overrakte han en sjekk pålydende kr 20 000. Foto: Kai Mortensen

Vil belyse god undervisning
Den årlige prisen skal stimulere til økt fokus på undervisning og læring og hedre fagansatte som har utmerket seg med fremragende undervisning.

-Med denne prisen ønsker vi å fremme de underviserne som legger det lille ekstra i sin undervisning og som inspirerer oss studenter til innsats. Vi legger jo fort merke til de som liker å undervise og som koser seg med å formidle faget sitt, sier leder for studentforeningen ved NT-fakultetet, Mads Andre Hansen.

Hansen forteller at det som var spesielt fremhevet i nomineringen av Lebesbye, var hans omtanke for studentene sine, et oppriktig ønske om å hjelpe og legge til rette for at hver enkelt student blir sett og fulgt opp.

Stort engasjement og et medmenneske
Her er et uttrekk av studentenes begrunnelse for valg av Lebesbye:

«Vinneren beskrives som en underviser av sjeldent kaliber. Forelesningene er ryddige og forståelige, og det er tydelig at han kan faget sitt. Det brukes mange praktiske eksempler for å fremheve relevansen til pensum, og det motiverer. Mye formidles med god gammeldags tavleundervisning, som gir en god dynamikk med studentene. Han leser rommet veldig godt, og ser om det han formidler blir oppfattet eller ikke. Det foreleses med et stort engasjement, men samtidig en ro og en tålmodighet som gjør det enkelt å henge med og få utbytte av forelesningene.

Førstelektor Erland Lebesbye i sitt rette element, her underviser han en av studentene ute i felten på kurset GEO 3112 Sedimentære prosesser og produkter. Foto: Vibeke Os

I tillegg til undervisning av høy kvalitet, trekkes også vinnerens personlige kvaliteter frem. Først og fremst beskrives han som et medmenneske; som ekstraordinær utenfor klasserommet. Han tar seg tid til studentene langt utover det som kreves av han, og er genuint opptatt av at studentene skal oppleve mestring. Han er alltid tilgjengelig for spørsmål, være seg i emner han selv underviser eller i andre fag. Han stiller rett og slett opp. Dette er kvaliteter som er med på å skape et godt læringsmiljø.»

Nominert i hele tre kurs
Lebesbye underviser i geologi ved Institutt for geovitenskap, og ble nominert for hele tre kurs, han var også nominert i fjor. Vinneren er ansatt som førstelektor, og komiteen håper tildelingen kan virke oppmuntrende på instituttene for økt satsning på lektorstillinger.

Her kan du lese mer om Lebesbye og hans undervisning på kurset «Sedimentære prosesser og produkter»

Mange nominerte
Det var totalt 14 undervisere som ble nominert til undervisningsprisen, de øvrige nominerte var (i alfabetisk rekkefølge):

Alfred Hansen (IG), Andrej Prasalov (IMS), Bjørn Olav Brandsdal (IK), Carita  Varjola (IFT), David Andre Coucheron (IFT), Erland Lebesbye (IG), Finn Harald Hansen (IIS), Georg Elvebakk (IMS), Kåre Johansen (IIS), Maarten Beerepoot (IK), Martin Rypdal (IMS), Robert Jenssen (IFT), Tom Arne Rydningen (IG), Tore Lejon (IK). 

Komitéen som har vurdert de nominerte kandidatene har bestått av Greta Johansen (Lektor i kjemi og biologi, IK), Håkon Ruud (Samfunnssikkerhet og miljø, IIS), Mads Adrian Hansen (leder NT-SU, Anvendt fysikk og matematikk, IFT), Mariann Forsberg (Geologi, IG) og Sandra Susann Nesse(Energi, klima og miljø, IFT).