Velkommen til Norges fiskerihøgskole
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Kick-off for nytt EU-prosjekt

Torsdag markerte BFE og samarbeidspartnere i Tromsø oppstarten av et nytt stort EU-prosjekt innenfor marin ressursforvaltning. Norges Fiskerihøgskole (NFH) er nå involvert i 12 EU-prosjekter og FarFish er det siste tilskuddet i familien. 


Anett Kristin Larsen 02.06.2017 09:53   (Sist oppdatert: 02.06.2017 11:20)

Formålet er å forbedre kunnskapen om forvaltning av fiskerier utenfor Europa og blant deltakerlandene finner vi Brasil, Cape Verde, Mauretania, Marokko, Senegal og Seychellene.

FarFish 2017 – 2021

Prosjektet FarFish skal generere ny kunnskap som kan bidra til etablering av fremtidsrettede forvaltningskriterier for fiskerier hvor EU har etablert samarbeid med tredjeland. Ved hjelp av seks store case-studier i det sørlige Atlanterhavet og det Indiske hav skal bærekraften av fiskerier på blant annet arter som tunfisk, kyst- og dyphavsreker, blekksprut og sardiner belyses. Til sammen 21 samarbeidspartnere både i og utenfor Europa skal jobbe sammen for å forbedre metoder for datainnhenting fra fiskeflåten og utnyttelse av forskningsresultater fra disse. Opprettelse av en FarFish database og forbedrede forvaltningsrutiner vil til sammen legge et godt grunnlag for forvaltningsplanene som skal utarbeides. 

Bred tverrfaglig kompetanse fra norske partnere

NFH ved fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) leder en av arbeidspakkene i prosjektet og vil sammen med Havforskningsinstituttet og Nofima motta over 10 millioner kroner over en prosjektperiode på 4 år. I den aktuelle arbeidspakken vil en utvikle og tilpasse forvaltningsplaner for respektive fiskerier.

Vi er meget glade for å få gjennomslag på denne søknaden og gleder oss til å ta fatt på arbeidet, forteller Michaela Aschan, prodekan for forskning ved BFE og arbeidspakkeleder i FarFish. 

UiT er den nest største partneren i prosjektet og fra NFH stiller et tverrfaglig kollegium med bred kompetanse. Fagområder som marin økologi og fysiologi, populasjonsbiologi, bioøkonomisk modellering, effekter av klimaforandringer på fiskerier, fiskeriforvaltning, ressurshåndtering, verdikjedeanalyse, samfunnsvitenskap, samfunnsøkonomi, statistisk og teoretisk modellering er alle representert. I tillegg til å lede en egen arbeidspakke er NFH også involvert i alle de syv andre arbeidspakkene i FarFish.

- Det er nytt at EU satser så eksplisitt på å forbedre kunnskapen om og forvaltningen av fiskebestandene utenfor egne territorier, forteller Aschan. Det er også sympatisk at en ønsker å vise ansvar og forbedre bærekraften i de bestandene Europa utnytter. Før oss som forskere er det spennende og lærerikt å jobbe med nye kollegaer i sør Amerika, Afrika og Asia. Dette gir også Fiskerihøyskolen anledning å bidra med sin U-lands kompetanse i ett høgst tverrfaglig og løsningsorientert prosjekt, avslutter hun.

Prosjektet skal offisielt åpnes med samling av deltakere fra alle partnerlandene i Vigo, Spania 13 – 15. juni 2017.

Kollegene ved BFE ser frem til å starte arbeidet i FarFish. Fra venstre: Margrethe Aanesen, Michaela Aschan, Arne Eide, Eivind Hestvik Brækkan, Kåre Nolde Nielsen, Hanne Risan Johnsen og Melania Borit. Ikke tilstede, men også tilknyttet prosjektet er: Bjørn Hersoug, Jorge Santos, Raul Primicerio, Mario Acquarone, Lyne Morissette og Lia ni Aodha. Foto: Anett K. Larsen

Skip to main content