Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Call for proposal: UiTs tematiske satsinger 2018

Det inviteres med dette til å sende inn prosjektforslag  innen de tematiske satsingsområdene i UiTs strategi Drivkraft i nord: Strategi for UiT mot 2022. Både skisse (se mal) og full søknad (se mal) skrives i henhold til evalueringskriteriene (se vedlegg) for virkemidlet.
Søknadsfrist skisse: 22. mai 2018 kl 13.00. Søknadsfrist full søknad: 18. juni 2018 kl 13.00


Steinar Martin Paulsen 20.04.2017 13:05   (Sist oppdatert: 08.05.2018 12:46)

Om utlysningen

I henhold til de tematiske satsingsområdene i UiTs strategi Drivkraft i nord: Strategi for UiT mot 2022 fordeler UiT årlig stipendiatstillinger og driftsmidler til tverrfakultære prosjekter. For 2018 er det satt av 9 stipendiatstillinger til formålet, og disse vil fordeles på inntil 3 prosjekter. Hvert prosjekt vil i tillegg motta 200 000-250 000 kroner pr. år til drift fra 2019 – 2022 (4 år totalt). UiT har oppnevnt arbeidsgrupper (AG) for hvert av UiTs 5 tematiske satsingsområder. Hver arbeidsgruppe kan fremme inntil 3 prosjekter for ekstern evaluering. Denne utlysningen gjelder for samtlige 5 temaområder. Arbeidsgruppene søker interdisiplinære prosjekter som treffer de ulike satsingsområdene.

Formelle krav til prosjekt: Deltakere fra minst 3 fakulteter (herunder også UB og TMU), skisse, full søknad og CVer. Skisse og søknad må være på engelsk etter vedlagte maler.

Hver AG velger ut prosjekter etter samme kriterier som den internasjonale komiteen. De som best møter kriteriene vil bli invitert til å skrive full søknad. Svar fra AG om prosjektskissen skal utarbeides til full søknad eller ikke vil foreligge innen 30. mai.

Skisse inkludert relevante CVer sendes inn innen 22. mai 2018 (kl. 13.00) i henhold til kontaktlisten for de ulike satsingsområdene:

Satsingsområde

Kontaktperson

e-post

Energi, klima, samfunn og miljø

Raymond Kristiansen

raymond.kristiansen@uit.no

Teknologi

Camilla Brekke

camilla.brekke@uit.no

Helse, velferd og livskvalitet

Johanna UE Sollid

johanna.e.sollid@uit.no

Samfunnsutvikling og demokratisering

Marie-Theres Federhofer

marie-theres.federhofer@uit.no

Bærekraftig bruk av ressurser

Jørgen Berge

 jørgen.berge@uit.no

Full søknad som pdf sendes innen 18. juni 2018 (kl. 13.00) til: steinar.paulsen@uit.no med kopi til aktuell arbeidsgruppeleder.

Vedlegg:

-templat skisse

-selection criteria

-templat full søknad

-templat CV

-arbeidsgrupper