Velkommen til Norges fiskerihøgskole
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Retten til fesken – er en revolusjon på trappene?

Fordeling av havets ressurser er et brennhett tema. Dagens system for fiskekvoter har nylig blitt evaluert av et regjeringsoppnevnt utvalg. Hvilke endringer foreslår utvalget? Onsdag holdes et åpent seminar med utvalgets leder, Arild O. Eidesen.


Trude Haugseth Moe 20.04.2017 10:53   (Sist oppdatert: 24.04.2017 09:16)

Hvem skal høste av og tjene på fiskererssursene?  Foto: Colourbox

Havet og fiskeriene har alltid hatt avgjørende betydning for kystbefolkninga. Som mange sikkert har fått med seg, er en ny fiskerilovgivning og et nytt kvotesystem nå i støpeskjeen.

Vil du holde deg oppdatert på utviklinga, har du en fin sjanse til det onsdag 26. april. Da er det et åpent seminar om temaet i regi av KG Jebsen-senter for havrett.  

– Fiskerirett er sentralt tema for havrettssenteret og utvalget foreslår vesentlige rettslige endringer, som det er viktig å få belyst, forteller Tore Henriksen, leder for KG Jebsen-senter for havrett, om bakgrunnen for seminaret.

Utvalgslederen presenterer

Førstelagmann Arild O. Eidesen har ledet utvalget som har evaluert dagens kvotesystem for fiskeriene. Onsdag 26. april presenterer han utredningen på et åpent seminar på UiT. Foto: Hålogoland lagmannsrett

Arild O. Eidesen, lederen av det regjeringsoppnevnte utvalget som har vurdert dagens system for kvotetildeling, skal  presentere utredningen NOU 2016: 26 – Et fremtidsrettet kvotesystem på seminaret.

Eidesen er førstelagmann i Hålogaland lagmannsrett og styreleder ved Det juridiske fakultet ved UiT. Utvalget han ledet leverte sin utredning i desember i fjor. Det er fortsatt noen dager til høringfristen går ut 28. april.

Vil revolusjonere kvotesystemet

Så hva foreslår utvalget egentlig?

Norske fiskere bør betale en avgift til fellesskapet for å få lov til å høste av fiskeressursene, foreslår det regjeringsoppnevnte kvoteutvalget. Utvalget vil også revolusjonere kvotesystemet i fiskeriene. Det er enstemmighet om at dagens intrikate kvotesystem må forenkles og fornyes. Kvoteutvalget arbeidet på overtid med utredningen, men har til gjengjeld levert en tung innstilling.

– Vi er enstemmige i ønsket om å innføre en ressursrente i fiskeriene. Det betyr at fiskeriene på samme måte som kraftindustri og oljeindustrien må bidra til fellesskapet for å få lov til å utnytte ressursene, uttalte utvalgsleder Arild O. Eidesen til NRK da utredningen ble levert.

Delt utvalg

Utvalget deler seg langs flere dimensjoner ved avviklingen av en del av kvotesystemet. Utvalgsleder Arild O. Eidesen og to andre medlemmer går inn for å opprette en statlig kvotebeholding til utleie. Dette vil gi ytterligere inntekter for staten som altså kommer i tillegg til ressursrenten. Seks medlemmer går ikke inn for en slik løsning, men vil la de kvoter det her er tale om tilfalle fartøyene i de respektive fartøygrupper slik de i dag er definert.

Utvalget foreslår innføring av en ny felles fisketillatelse og vil gi enkeltfartøy en fast andel av den nasjonale totalkvote, og vil også åpne for at fiskerne kan leie ut kvoter på en felles markedsplass.  

Spennende med andres meninger

I tillegg til at Eidesen presenterer utredningen, vil det på seminaret åpnes for innlegg, spørsmål og diskusjon.

 – Å høre hva andre mener om dette blir sikkert vel så spennende som at jeg skal holde foredrag – det skal bli interessant, sier Eidesen selv. 

Her finner du program for seminaret. 

 Fakta om kvoteutvalget
  • Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg som skal gå gjennom hele systemet for tildeling av fiskekvoter.
  • Utvalget skal også vurdere om det skal betales en ressursrente tilbake til samfunnet for fiskekvoter verdt milliarder av kroner.
  • Utvalget har blitt leda av førstelagmann Arild Eidesen og leverte sin innstilling 14. desember 2016.
  • Høringsfristen er utsatt til 28. april 2017.  
  • Her kan du lese hele innstillinga!
  • (Kilde: NTB/Nrk.no, regjeringen.no)

Skip to main content