Velkommen til Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Underviser du ved UiT? – Dette må du få med deg!

Alle som underviser, trenger vel jevnlig inspirasjon til å tenke litt nytt? UiTs «fyrtårnprosjekt» inviterer nå til en dag full av gode undervisningsidéer og -erfaringer rundt studentaktive læringsformer! Og kanskje har DU også erfaringer du vil dele med andre?


Trude Haugseth Moe 16.03.2017 13:26   (Sist oppdatert: 17.03.2017 08:52)

Prosjektlederene for fyrtårnprosjektene ved UiT inviterer alle som jobber med undervisning til fyrtårnseminar 12. mai! Fra v. Nanna Hauksdottir fra Helsefak, Petter Holm fra BFE og Lena Bendiksen fra Jurfak. Foto: Trude Haugseth Moe

– Hold av 12. mai til fyrtårnseminar ved UiT!  oppfordrer de tre prosjektlederne for fyrtårnsprosjektene ved UiT: Nanna Hauksdottir fra Helsefak, Petter Holm Fra BFE og Lena Bendiksen fra Jurfak.

Fyrtårnmidler* er UiTs satsning på å styrke undervisningskvaliteten ved universitetet. Temaet for seminaret er «studentaktive læringsformer.»

– Det vil bli en dag fylt av inspirasjonsforedrag, erfaringsdeling fra fyrtårnprosjektene, musikkinnslag og lyntaler fra en rekke undervisere ved UiT, lokker arrangørene.

Vil du holde «lyntale»?

De tre fakultetene vil bruke deler av seminaret til å presentere og åpne for drøfting rundt sine egne prosjekter.

Samtidig ønsker arrangørene å vise fram det store mangfoldet ved UiT. Derfor inviterer de i tillegg andre undervisere til å dele av sine erfaringer.

– Har du forsøkt noe nytt? Aktiviserer du studenter i for eksempel spill, speed-diskusjoner, i feltarbeid eller annen praksis – eller noe helt annet? Uansett hva du har funnet på, så inviteres du til å dele dine ideer, refleksjoner eller erfaringer, i en 10 minutters «lyntale», forteller prosjektlederne.

- Vi håper mange både melder seg på både seminaret og som «lyntalere» om egne undervisningserfaringer, sier prosjektlederen fra Jurfak, Lena Bendiksen.

De tre understreker at det ikke trenger å være suksesshistorier man forteller om. Man kan lære like mye av å høre om prosjekter som ikke gikk slik man hadde tenkt, mener de.

Og om du selv ikke vil gjøre det:

– Kanskje har du en kollega som du tror kunne passe til å holde en lyntale? Oppfordre hun/han til å delta! foreslår prosjektlederne.

De tre fyrtårnprosjektene:

Jurfak fikk i 2014 som første fakultet såkalte «fyrtårnmidler» til sitt prosjekt, «Kompetanse og læringsutbytte». Siden da har de satset på både økt digital og pedagogisk kompetanse hos de ansatte og økt læringsutbytte hos studentene ved bedre forberedte studenter, bedre digitale læringsressurser og økt fokus på skrivetrening.

 Året etter var det BFE som fikk midler, dette til prosjektet SimFish, som er spillbasert undervisning. Der får studentene lære gjennom spill både på data, rollespill og brettspill.

I 2016 fikk Helsefak fyrtårnmidler til et prosjekt om tverrprofesjonelt samarbeid, Interprof. Her får studentene erfaringer med å samarbeide med andre profesjoner, rundt pasienter i reelle situasjoner. For eksempel kan studenter fra psykologi og sykepleie arbeide sammen ute i praksis.

Prosjektene har to års varighet.

 

Fristen for å melde seg på fyrtårnseminaret er 21. april. Her finner du program og påmelding!

Og som sagt, meld deg gjerne raskt til å holde lyntale: innen 21. mars kl 12 til kjersti.dahle@uit.no

*Mer om UiTs fyrtårnmidler: 

 I utlysningsteksten til UTs fyrtårnmidler står det blant annet at «Status som fyrtårnprosjekt ved UiT skal henge høyt. (…) Prosjektet skal fremstå som nyskapende og være til inspirasjon og nytte for UiT i særdeleshet og norsk høyere utdanning i alminnelighet. Prosjektet skal sette UiT, fakultet og institutt på kartet som en utdanningsinstitusjon med vilje og ambisjon til å gå nye veier. (…) Fyrtårnstatusen skal gi grunnlag for å søke nasjonal status som «Senter for fremragende undervisning»

Det utlyses fyrtårnmidler for 2017 nå, med søknadsfrist 7. april.

Les mer om fyrtårnmidlene her! 

Skip to main content