Velkommen til Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Kan vi beskytte barn mot vold og overgrep?

Barn utsettes dessverre for vold og overgrep. Hvem har ansvaret for å beskytte dem mot det, og hvordan kan man gjøre det? Det er tema for jusprofessor Lena Bendiksens foredrag på Lørdagsuniversitetet.


Trude Haugseth Moe 14.03.2017 10:33   (Sist oppdatert: 16.03.2017 09:43)

Hvem har egentlig ansvaret for å beskytte barn? Foreldre? Lærere? Tannlegen? Nabokjerringa? spør Lena Bendiksen. Foto: Colourbox

Lena R. L. Bendiksen er professor ved Det juridiske fakultet på UiT med barnerett som spesialfelt. 18. mars holder hun populærvitenskapelig foredrag på Lørdagsuniversitetet. 

Professor i rettsvitenskap, Lena R. L. Bendiksen, tar opp et viktig tema på Lørdagsuniversitetet 18. mars. Foto: Trude Haugseth Moe

– Jeg vil kaste lys over hvem som har ansvaret for å beskytte barn mot vold og overgrep i samfunnet og lovbestemmelser som på ulikt vis forsøker å beskytte barn. Hvilket ansvar eller plikt har de nærmeste omsorgspersonene? Læreren? Tannlegen? Politiet? Barnevernet? Nabokjerringa? Hvilket ansvar har du – og alle oss som omgås barn i hverdagen? spør Bendiksen. 

Christoffer – hvordan kunne det skje?

«Christoffer-saken» for noen år tilbake, gjorde sterkt inntrykk på mange: den lille gutten som ble mishandlet til døde av sin stefar, uten at noen klarte å hjelpe gutten. Det kan diskuteres hvor unik saken er, mener Bendiksen. Tør vi å se barn som ikke har det godt – og har vi mot til å hjelpe dem?

Hvem har ansvaret?

– Jeg vil på generelt grunnlag snakke om hvilket ansvar foreldrene har – både mot å selv begå straffbare handlinger mot barn – men også for å beskytte barna sine fra andre, forteller Bendiksen.

Hun vil også snakke om andre gruppers ansvar for å melde fra. Lærere er for eksempel en gruppe som har plikt til å melde fra i alvorlige tilfeller. De er også pålagt taushetsplikt om barnet og forholdene innad i barnets familie. Hvor går grensa der læreren må bevege seg fra taushetsplikt til meldeplikt ved bekymring? 

Og hva med førskolelæreren som fanget opp to små brødre med blåmerker og ville melde fra – men diskuterte det først med barnehagestyreren, som var uenig? Styreren mente at denne faren ikke kunne ha gjort noe slikt – han som var så hyggelig, og alltid stilte opp på dugnad?

– Var det førskolelæreren eller styrerens ansvar å melde fra? spør Bendiksen – og røper ikke svaret enda.

Tør du å «blande deg»?

Og hva med oss andre; hva med «Gro’s nabokjerring»? Gro Harlem Brundtland etterlyste i en tale en gang den gode, gamle nabokjerringa: Hun som bryr seg om og følger litt med naboene, hun som spør om alt er i orden – og som tør å «blande seg» litt? 

For er det ikke slik at vi alle noen ganger har sett, men ikke vil tro det? Ikke kan tenke oss det? At vi ikke tør å «legge oss opp i» andres liv? spør Bendiksen.

Lena Bendiksen er en engasjert og tydelig formidler, som flere ganger på rad har blitt kåret til «beste foreleser» av studentene på Det juridiske fakultetet.

Foredraget passer alle som enten jobber med barn, har barn i familien, kjenner eller omgås barn – det vil si de aller fleste.

Hør 15 min. lang podcast med Lena om temaet her! 

Velkommen til Lørdagsuniversitetet lørdag 18. mars kl 13 på Kulturhuset! 

Skip to main content