Velkommen til Norges fiskerihøgskole
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Lipider i nordlige kaldtvanns diatomeer (kiselalger)

I denne doktoravhandlingen ble nordlige kaldtvanns diatomeer forsket på i forhold til lipidinnhold, vekst og potensiale for massedyrkning. Forskjellige dyrkingsforhold ble testet for å undersøke produksjon av omega – 3 lipider. Master i fiskeribiologi og forvaltning, Elena Artamonova, ved NFH forsvarte mandag 27. februar offentlig for ph.d.-graden i naturvitenskap, avhandlingen:
"Mass cultivation of some common coldwater diatoms (Bacillariophyceae): lipids vs. growth
conditions"


Jens Revold 03.03.2017 16:03   (Sist oppdatert: 03.03.2017 16:39)

Mangel på omega–3 lipider gjør det viktig å se etter nye alternative kilder til omega –3 lipider. En av de mest lovende kildene er mikroalger og spesielt undergruppen  diatomeer (kisealger) siden de i tillegg til høyt omega-3 lipidinnhold, har høy produktivitet og er basis for et fiskerikt Barentshav. Dessuten, takket

. Foto: Ørjan Garfjell

være genetiske adaptasjoner i krevende nordlige forhold, er diatomeene svært fotosyntetisk effektive. I løpet av prosjekter har vi testet masseproduksjon av noen av de nordlige kaldtvanns diatomeer dyrket ved forskjellige forhold. Vårt mål var å finne best mulig abiotiske forhold for oppnå maksimalt omega -3 lipid utbytte.  

Kiselalger er bærekraftige kilder til omega-3 fettsyrer. Dette er det behov for i lakseoppdrett samt i ingredienser som skal brukes i kosttilskudd og i menneskers kosthold.
Fiskeolje er den viktigste kilden til fysiologisk nødvendige fettsyrer, slik som eikosapentaensyre (EPA) og dokosaheksaensyre (DHA). På grunn av den raske økningen av akvakulturproduksjonsvolum og verdens befolkning i de siste tiårene, har problemet med omega-3 fett mangel økt oppmerksomheten mot nye kilder  de siste årene. Økningen i ville fiskefangster kan ikke anses som den optimale løsningen på dette problemet, dette siden det menneskeskapte presset på fiskebestandene i dag er allerede for høyt.

I lys av den universelt akseptert begrepet bærekraftig utvikling (Bærekraftig utvikling paradigme), er det derfor viktig å finne helt nye, miljøvennlige kilder til omega-3 fettsyrer. Nordlige kaldtvanns mikroalger (Bacillariophyceae) er, i denne sammenheng, potensielle kandidater på grunn av deres høye vekstrater og phylum- karakteristisk med høyt innhold av omega-3 fettsyrer, spesielt EPA. Men kunnskapen om diatom lipidomet er begrenset, og enda mindre er kjent om hvordan ulike abiotiske parametere påvirker lipogenesens prosesser i en diatomee celle.
Effekten av forskjellige dyrkingsparametere (lys, temperatur, CO2 / pH) på lipogenese ble studert.
Resultatene av denne forskningen har vist at redusert temperatur sammen med moderat lysintensitet kan utløse økt produksjon av de flerumettede fettsyrer (inkludert fysiologisk nødvendige EPA). Dessuten kan totalt lipidinnhold og produksjonen av visse flerumettede fettsyrer i en diatome celle økes ved hjelp av CO2 lufting. Det bør imidlertid understrekes at de metabolske responser demonstrert av kiselalger var svært variable og art - spesifikke. Således, med hensikt på massedyrking, bør hver enkelt art (og til og med hver strain) undersøkes individuelt.

Kommisjonen

. Foto: Ørjan Garfjell

Veiledere:

  • Professor Hans Christian Eilertsen, NFH, UiT
  • Forsker Espen Hansen, NFH, UiT
  • Professor Trond O. Jørgensen, NFH, UiT

Bedømmelseskomité:

  • Professor Douglas R. Tocher, University of Sterling, Skottland (1. opponent)
  • Førsteamanuensis Tove M. Gabrielsen, UNIS
  • Professor Margrethe Esaiassen, NFH (internt medlem og leder av komiteen)

Disputasen ble avholdt på engelsk og ledet av dekan Edel Elvevoll

Personlig

Elena Artamonova er opprinnelig fra Russland. Hun tok en 5-årig utdannelse som biolog med spesialisering i biokjemi ved Murmansk Tekniske Universitet. Samtidig studerte hun økologi ved Murmansk Pedagogiske Universitet. I Norge tok hun utdannelse ved Universitet i Bergen mede hovedfag i fiskeribiologi og forvaltning. Nåtidig stilling er PhD stipendiat ved Universitet i Tromsø og Artamanova hører til forskningsgruppa i Fytoplankton hvor det forskes på nordlige diatomeer. Hennes forskningsinteresser er massedyrkning av diatomeer samt marin botanikk, marin økologi og biokjemi av lipider.   

 

Navn: Elena Artamonova     

Institusjon/institutt: NFH/BFE     

Telefonnummer/mobilnummer: 77623125      

E-postadresse: elena.artamonova@uit.no      

Skip to main content