Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

De første phd-studentene i nautiske operasjoner

Dette er de første studentene på den nye doktorgradsutdanninga i nautiske operasjoner. Studiet er et samarbeid mellom UiT, NTNU, Høgskulen på Vestlandet og Høgskolen i Sørøst-Norge.


Randi Merete Solhaug 16.02.2017 15:33   (Sist oppdatert: 31.10.2017 13:28)

Det er tatt opp fem phd-stipendiater på doktorgradsutdanninga i nautiske operasjoner (f.v) Laura Busa (Høgskolen i Sørøst-Norge), Tae-Eun Kim (Høgskolen i Sørøst-Norge), Brian Murray (NTNU) og Odd Sveinung Hareide (NTNU). Atle Christiansen (Høgskolen i Sørøst-Norge) var ikke tilstede under markeringen i Tromsø. Foto: Randi Solhaug

At fire utdanningsinstitusjoner går sammen om å tilby en phd-utdanning, er ikke hverdagskost. Torsdag 16. februar markerte derfor UiT Norges arktiske universitet, NTNU Ålesund, Høgskulen på Vestlandet og Høgskolen i Sørøst-Norge at det nye studiet var i gang. Det skjedde i Teknologibygget ved UiT i Tromsø.

– Jeg vil takke alle som har jobbet med å få dette til, dere har gjort en kjempejobb. Vi har nå tatt opp de fem første stipendiatene i programmet. Vi håper at næringa tar dem godt imot når de er ferdig utdannet. De får nemlig den høyeste utdanninga det går an å ta innen nautiske operasjoner, sa rektor ved UiT, Anne Husebekk, i sin tale.

– Store forventninger

Stipendiat Odd Sveinung Hareide ved NTNU har bakgrunn fra Sjøforsvaret, og nå er han i gang med doktorgradsutdanning. Foto: Randi Solhaug

Fire av de fem stipendiatene var til stede under markeringa. Noen er allerede godt i gang, mens andre startet for bare en måned siden.

– Jeg både gleder meg og har store forventninger til dette, særlig blir det bra å ha noen å diskutere fag med, sier Odd Sveinung Hareide ved NTNU. Han skal skrive doktorgrad om integrerte monitoreringssystem.

– Jeg startet for tre måneder siden og har brukt litt av tiden til å velge ut hva jeg skal forske på, og det blir innen maritim logistikk, forteller Laura Busa ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Store endringer innen næringa

At det trengs en egen forskerutdanning innen nautiske operasjoner, er man ikke i tvil om:

– Hele 70 prosent av alle eksportinntekter her i landet kommer fra havbruksbaserte næringer, og den havbaserte industrien vil doble seg de nærmeste årene. Dessuten er vi inne i en periode med enorme endringer som digitalisering bringer med seg. Når de første studentene er ferdige med sin avhandling, vil de første autonome skipene allerede gå langs kysten her. Derfor er dette studiet så enormt viktig – vi trenger folk med slik kunnskap. Forskning på nautiske operasjoner er ikke så utbredt, men her har vi faktisk sjansen til å bli best, forteller Hans Petter Hildre, instituttleder ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk ved NTNU.

Flere års samarbeid

De fire institusjonene har siden 2011 samarbeidet om utviklingsprosjektet MARKOM2020. Hovedmålet med prosjektet er å løfte maritime utdanninger til et høyere og mer spesialisert nivå, samt levere utdanning i verdensklasse. 

To masterutdanninger er nå godt etablert, og nå er altså en egen forskerutdanning godt i gang.

De samarbeidene institusjonene har hver sine faglige satsingsområder innenfor nautiske operasjoner, og er ansvarlige for for hver sine faglige deler av ph.d.-programmet. UiT har det koordinerende ansvaret for programmet, og sekretariat for programstyret. Ved de andre institusjonene er det administrative kontakter som bidrar med støttefunksjoner overfor studentene.

Ph.d.-studiet skal normalt gjennomføres i løpet av tre år på fulltid, eller fire år dersom studentene har ett års undervisnings- og veiledningsplikt.

Du kan lese mer om studiet her.

Svært mange har vært med på å utvikle den nye doktorgradsutdanninga. Her er både programstyret, samt ledelsen ved de fire institusjonene og phd-stipendiatene samlet under markeringa i Tromsø. Foto: Randi Solhaug