Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Legeutdanning i Finnmark inngår internasjonalt forskningssamarbeid

Å utdanne legestudenter til Finnmark vekker internasjonal interesse, og slikt blir det forskning av.


Øvreberg, Elisabeth, 14.12.2016 10:12   (Sist oppdatert: 02.01.2017 10:30)

Samarbeidsgruppa som skal forske på Finnmarksmodellen
Bak fra venstre: Professor Peder Halvorsen, dekan ved UIT Arnfinn Sundsfjord, senior research associate John Hogenbirk.
Foran fra venstre: Dekan ved Northern Ontario School of Medicine Roger Strasser, professor Torben Wisborg og prosjektleder for Finnmarksmodellen Ingrid Petrikke Olsen
Foto: Finnmarksmodellen

Høsten 2017 skal UiT Norges arktiske universitet for første gang utdanne 6.års-legestudenter i Finnmark.
Det er Det helsevitenskapelige fakultet som starter opp denne unike legeutdanningen, og nysatsningen vekker interesse internasjonalt. The Northern Ontario School of Medicine i Canada har besøkt arbeidsgruppen til Finnmarksmodellen to ganger, og nå ønsker de et samarbeidsprosjekt der det skal forskes på resultatet av den regionaliserte legeutdanningen.

– Canada har mange likheter med Finnmark. De har også rurale områder med spredt bosetning, og utfordring knyttet til rekruttering av leger, forteller prosjektkoordinator Anne Tørseth.

Følge studentene gjennom utdannelsen

Hun og prosjektleder for Finnmarksmodellen, Ingrid Petrikke Olsen, forteller at de har besøkt Canada for å se hvordan The Northern Ontario School of Medicine utdanner sine leger. Besøket var inspirerende og har medført videre kontakt. Ideen om å inngå forskningssamarbeid har vokst fram siste året.

– Forskningen vi skal gjøre sammen med dem er såkalt ”student tracking”. Målet er å følge studentenes utvikling og videre karrierevalg som ferdig lege. Fra tidligere vet vi at cirka 50 prosent blir i Nord-Norge, men ikke hvorfor. Nå skal vi for eksempel også intervjue de studentene som velger Finnmark som studiested og de som ikke gjør det, sier Olsen.

Det er UiT-professor Peder Halvorsen ved Byhagen legesenter i Alta som skal planlegge dette arbeidet sammen med forskere fra Canada.

Økonomiske konsekvenser for landsdelen

Et annet forskningsprosjekt skal se hvilken sosioøkonomisk betydning legeutdanning har for fylket.

– Vi tror en slik utdanning er en investering i fremtiden, men vi skal kartlegge både det positive og det negative. Dette skal Canada være med på å modellere sammen med forskningsgruppa tilknyttet Finnmarksmodellen.

Forskningsmidler fra Helse Nord

Det er flere forskningsprosjekt på gang når det gjelder legestudenter i Finnmark. Helse Nord har akkurat bevilget forskningsmidler til en studie som skal se på hvordan legestudentene utvikler ikke-tekniske ferdigheter gjennom studiet i Finnmark, versus andre studiesteder.  

– Da skal vi ikke dokumentere hvordan studentene lærer selve legefaget, men hvordan de utvikler sin rolleforståelse og kommunikative ferdigheter gjennom tverrfaglige simuleringsøvelser. Vi skal blant annet sammenligne legestudentene fra Finnmark med studenter fra andre studiesteder, og utvikle et verktøy for denne type ferdighetsevaluering. Dette prosjektet er et 6-årig PhD-løp med professor Torben Wisborg fra Finnmarkssykehuset som hovedveileder.

Også dette blir et samarbeid med Northern Ontario, men også med København.

Tre læresteder i Finnmark

De første fire studentene er allerede utplassert i Finnmark på sitt 5.studieår, og de fortsetter som pilot på 6. studieår høsten 2017.
I 2018 starter tolv nye sjetteårsstudenter. Hammerfest vil være hovedbasen. Studentene skal også være i Alta og Karasjok hvor deres læringsarena vil være både i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Finnmarksmodellen vil ha særskilt fokus på undervisningstema som samhandling mellom tjenestenivå og mellom profesjoner, kulturforståelse og akuttmedisin. Den desentraliserte organiseringen av helsetjenesten i fylket vil gi en god ramme for studentundervisningen. Læringsmålene skal være de samme som i Tromsø og Bodø. Eksamen tas i Hammerfest.

Les mer: Endelig skal UiT utdanne leger i Finnmark

Les også: Stor tro på legeutdanningen i Finnmark

Les også: Hvordan er fastlegedekningen i distriktene?