Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

11 bachelorprogram foreslås nedlagt

Universitetsdirektøren har lagt fram sitt forslag til endringer i studieporteføljen. Blant 11 studier som foreslås nedlagt er tysk, fransk og russlandsstudier. Arkeologi og teologi er blant de som foreslås videreført.


Randi Merete Solhaug 18.11.2016 14:45   (Sist oppdatert: 19.11.2016 17:43)

Torsdag 24. november skal universitetsstyret behandle et saksframlegg om endring av studieporteføljen ved UiT. Flere fag kan bli lagt ned, blant annet grunnet dårlig rekruttering og/eller studiekvalitet. Foto: Marius Fiskum

Forslaget som universitetsdirektøren la fram fredag 18. november, skal behandles i førstkommende universitetsstyremøte torsdag 24. november. Først da blir det fattet et vedtak på hvilke endringer som kommer i studieporteføljen til UiT.

Du finner universitetsdirektørens forslag på denne nettsiden.

Basert både på rapporten og alle høringssvarene som har kommet inn, har universitetsdirektøren nå lagt sin innstilling til vedtak. Her anbefales det ikke å legge ned like mange fag som tidligere foreslått, men heller å videreføre noen.

I forslaget fra universitetsdirektøren anbefales det at disse bachelorprogrammene ikke videreføres fra og med studieåret 2017/2018:

 • Russlandsstudier (unioversitetsdirektøren innstiller på en satsing på utvikling av et nytt program)
 • Fransk
 • Tysk
 • Allmenn litteraturvitenskap
 • Språk og økonomi
 • Politikk, økonomi og filosofi
 • Matematikk og finans
 • Miljøledelse og forurensningsbiologi
 • Arktiske anlegg
 • Drama og teater
 • Cultural & Creative Entrepreneurship

Disse bachelorprogrammene foreslås det å videreføre, men flere av dem under forutsetning om at ny plan for studiet legges fram:

 • Arkeologi
 • Filosofi
 • Teologi
 • Kunsthistorie
 • Northern studies (Det gjennomføres en ekstern, faglig evaluering av programmet)

Studentene får fullføre

Bakgrunnen for forslaget fra universitetsdirektøren er at universitetsstyret våren 2016 ba om en intern gjennomgang av alle studieprogrammene ved UiT. En intern arbeidsgruppe bestående av universitetsledelsen og en gruppe dekaner ble bedt om å sørge for at dette ble gjort, og de ga oppgaven videre til Strategisk utdanningsutvalg (SUV).

SUV undersøkte 78 BA-programmer ved UiT, og utarbeidet så en rapport som ble offentliggjort 24. oktober i år. Der ble det foreslått å legge ned 15 studier ved UiT.

I dag har UiT en bred portefølje med cirka 200 studietilbud. Begrunnelsen for å vurdere studieprogramporteføljen har vært å holde den dynamisk, slik at UiT kan imøtekomme både samfunnets og næringslivets behov for relevant arbeidskraft.

–  Det betyr at UiT må se på både utfasing av studier og opprettelse av nye. Det kan også nevnes at det over mange år har vært påpekt fra Kunnskapsdepartementet at UiT må gjennomgå sin studieportefølje, forteller universitetsdirektør Lasse Lønnum.

– Hva skjer med studenter som allerede er tatt opp til disse studiene?

– Alle studenter får anledning til å fullføre studiene de har begynt på, også de som eventuelt vedtas nedlagt.

– Hva skjer med de ansatte på de berørte studiene?

– UiT er opptatt av å ivareta de ansatte på en god måte. I saken ligger det flere forslag om revitalisering av sentral studietilbud ved UiT. De ansatte vil være den viktigste ressursen i dette arbeidet. De langsiktige personal og budsjettmessige konsekvenser av saken vil vi komme tilbake til når mastergradsprogrammene også er gjennomført, sier Lønnum.

Har skapt stor debatt

Rapporten fra SUV har vært på høring tidligere i november, og forslagene har skapt stor debatt innad ved UiT . I tillegg har det kommet innspill fra eksterne aktører. Særlig har det skapt reaksjoner at de fleste av studieprogrammene som foreslås nedlagt er ved samme fakultet, HSL-fakultetet. De ønsker heller et fokus på utvikling og fornyelse i stedet for nedleggelse. Flere har også tatt til orde for at UiT ikke lenger med rette kan kalle seg et breddeuniversitet, når det legges opp til å kutte i studier:

– UiT er og vil fortsatt være et breddeuniversitet. Mange av programmene som foreslås nedlagt er tverrfaglige og berører i liten grad kjernefagene ved UiT, mener Lasse Lønnum.

–  Hva skjer videre nå i denne prosessen?

– Først skal universitetsstyret fatte beslutning i denne saken den 24. november. Der er det foreslått for styret at det skal gjøres en tilsvarende gjennomgang av UiTs mastergradsprogram og at dette skal skje før studieporteføljen for studieåret 2018/2019 fastsettes, sier universitetsdirektøren.

 

Her kan du lese mer om bakgrunnen for forslaget om endringer i studieporteføljen, selve forslaget fra universitetsdirektøren og høringssvarene som har kommet fra ulike miljøer tilknyttet UiT.