Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

RVTS-konferanse: På flukt i nord

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging feirer 10-år, Tromsø 29.-30. november 2016


Håkon Fottland 12.10.2016 12:36   (Sist oppdatert: 12.10.2016 12:48)

RVTS - Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging jubilerer.

Hovedfokus for konferansen er dagens flyktningsituasjon, spesielt med henblikk på helse og menneskerettigheter. Nord-Norge har i det siste mobilisert sterkt for å ivareta mennesker på flukt. Å være på flukt er imidlertid ikke nytt for oss i nord. Konferansen tar sikte på å se dagens situasjon i lys av erfaringer fra tvangsevakueringen under andre verdenskrig.

Tromsø, 29.-30.november 2016

Lenke til program og påmelding - påmeldingsfrist 01. november

Om akademisk dugnad ved UiT

RVTS Nord er et ressurssenter som skal bidra med kunnskap til tjenesteapparatet på områdene:

  • Traumer og traumatisk stress, herunder psykososial beredskap
  • Vold og overgrep, inkludert vold i nære relasjoner
  • Forebygging av selvmord og selvskading
  • Flyktninghelse og tvungen migrasjon

Lenke til folder med oversikt over ressurser