Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Førsteårsstudentene fikk Norsk Geologisk Ordbok

For tredje år på rad fikk førsteårsstudentene på Bachelor i geologi overrakt hvert sitt eksemplar av Norsk Geologisk Ordbok fra instituttet.


Kai Mortensen 07.10.2016 12:22

Dette er den første geologiske ordboken som er utgitt i Norge, publisert i 2013. Den er sammenstilt av Ellen M.O. Sigmond, Inge Bryhni og Knut Jorde finansiert med støtte fra NGU – Norges Geologiske Undersøkelse. Den inneholder ca. 10 000 oppslagsord fra geologi og tilgrensende fagfelt. 

Boka tar for seg blant annet bergarter, mineraler, fossiler, miljøbegreper og georisiko, samt gruver, gruvedrift og begreper fra oljeindustrien. Den har engelske oversettelser for alle oppslagsordene samt en engelsk-norsk ordliste.

I tillegg til å være en velkomstgave til studentene, skal ordboka også gi studentene enkel tilgang til norsk fagterminologi, slik at den bidrar til å vedlikeholde det norske språk i utdanningen av fremtidige geologer.

Foto: Matthias Forwick