Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Ny maritim doktorgradsutdanning

De fleste ulykker til sjøs skyldes menneskelig svikt. Dette er en viktig drivkraft for opprettelsen av et nytt doktorgradsprogram innen nautiske operasjoner.


Randi Merete Solhaug 08.09.2016 09:40   (Sist oppdatert: 09.06.2020 15:23)

En ny doktorgradsutdanning tilbys nå ved UiT, i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge, Høgskolen Stord/Haugesund og NTNU i Ålesund. Foto: Yngve Olsen Sæbbe

Onsdag 7. september ble doktorgradsutdanningen innen nautiske operasjoner godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Setter mennesket i sentrum
Doktorgradsprogrammet (ph.d.) innen nautiske operasjoner er en såkalt «fellesgrad». Fire høyere utdanningsinstitusjoner fra nord til sør i Norge har slått sine maritime operasjonelle fagmiljøer sammen og utviklet en utdanning som vil tilføre etterlyst spisskompetanse.

– Doktorgradsprogrammet innen nautiske operasjoner setter mennesket i sentrum i utviklingen av avansert havroms-teknologi. Dette gjør sjøfartsnæringen i stand til framstille produkter som tar inn over seg de menneskelige forutsetningene – ikke bare de teknologiske. Det vil gi tryggere og mer effektive operasjoner til havs, sier rektorene Petter Aasen (Høgskolen i Sørøst-Norge), Gunnar Bovim (NTNU), Liv Reidun Grimstvedt (Høgskolen Stord/Haugesund), viserektor Marianne Synnes (NTNU i Ålesund) og rektor Anne Husebekk (Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet) i en felles uttalelse.

Doktorgradsprogrammet innen nautiske operasjoner vil være sidestilt med de eksisterende doktorgradsprogrammene innen maritim teknologi:

– Forskere med maritim operasjonell bakgrunn bør i fremtiden samarbeide mer med forskere innen teknologi og ingeniører som utvikler ny avansert teknologi. Produktene som skapes bør være mer tilpasset bruken, altså den operasjonelle siden. I tillegg vil forskerne finne de mest effektive metodene for trening av operasjonene til havs, uttaler de fire rektorene.

Oppsiktsvekkende utvikling
Maritim profesjonsutdanning har hatt en utvikling som mangler sidestykke i Norge: For fem år siden var «Bachelor» den høyeste akademiske grad du kunne oppnå, og nå er doktorgradsutdanningen innen nautiske operasjoner godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Den oppsiktsvekkende raske utviklingen kommer som resultat av prosjektet MARKOM2020, som ble etablert i 2011 av Kunnskapsdepartementet (KD). Her samarbeider de fire maritime høyere utdanningsinstitusjonene om å heve kvaliteten innen maritim operasjonell utdanning opp til verdensklasse.

MARKOM2020 følges også tett opp av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Norges maritime næring trenger de beste kandidatene som utdanningssystemet kan fremskaffe både til maritime operasjoner og til maritim forskning.

Siden oppstarten av MARKOM2020, for fem år siden, har de fire samarbeidsinstitusjonene etablert to mastergradsprogram innen maritim profesjonsutdanning, og i dag kom altså beskjeden om at Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har godkjent doktorgradsprogrammet Nautiske operasjoner.

MARKOM2020

  • MARKOM2020 er et utviklingsprosjekt for maritim kompetanse som ble etablert av Kunnskapsdepartmentet i samarbeid med Handel og næringsdepartementet i 2011.
  • Hovedmålsettingen er å løfte utdanningen til et høyere og mer spesialisert nivå, samt å levere utdanning i verdensklasse.
  • Prosjektet omfatter NTNU i Ålesund, Høgskolen Stord/ Haugesund, Høgskolen i Sørøst-Norge samt Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.
  • Nettsted: www.markom2020.no

«Topper» samarbeidet

Dette er første gang én doktorgradsutdanning skal tilbys ved hele fire institusjoner. HSN, NTNU, HSH og UiT har siden 2011 samarbeidet tett, blant annet om og rundt mastergradsutdanningene og har også hatt utveksling av studenter. Nå står et samkjørt fagpersonale nå klare til å «toppe» samarbeidet gjennom et felles doktorgradsprogram.

– MARKOM2020 fungerer som et lim som knytter miljøene i fire landregioner tett sammen til ett fagmiljø og nærmest til én institusjon. Vi har oversteget mange av samarbeidsutfordringene og samtidig utnyttet til det fulle at vi har fire ulike felt for spisskompetanse, slik at vi kan tilby et doktorgradsprogram med en nasjonale bredde som er unik: Norges fremste kompetanse på området står bak programmet og sikrer rett nivå og tyngde, sier prosjektleder for MARKOM2020, Jørn Kragh.

Stor interesse
Gjennom finansering fra KD blir det lyst ut totalt 16 stipendiatstillinger fordelt på de fire MARKOM2020-institusjonene. MARKOM2020 har ambisjoner om tilsvarende høyt opptak også de kommende årene:

– MARKOM2020 mener at de fire institusjonen har kapasitet til at 30-40 doktorgradstudenter kan være løpende engasjert i programmet, sier Kragh.

Ved HSN er stillingene ved doktorgradsprogrammet allerede lyst ut, til stor interesse: Uten verken bekjentgjøring eller markedsføring av doktorgradsprogrammet har henholdsvis 16 og 19 søkere meldt seg innenfor fagområdene «Maritim logistikk» og «Maritime Human Factors.

Før skjema
Doktorgradsprogrammet innen nautiske operasjoner kommer nå i stand ett år før skjema, akkurat slik ett av de to mastergradsprogrammene også gjorde, da det ble etablert i 2014 – ett år før skjema.

– Hardt arbeid samt langsiktig og god planlegging fra alle fire utdanningsinstitusjonene, pluss god oppfølging fra begge departementene, har ført til at MARKOM2020 hele tiden har forsert våre mål med et vedvarende sterkt driv, sier Kragh.

Nautiske operasjoner

  • Doktorgradsprogrammet Nautiske operasjoner omfatter navigasjon, manøvrering og transport av flytende farkoster, og de operasjoner som gjennomføres med flytende farkoster (transport av last og folk, offshore service- og vedlikeholdsoperasjoner, oljeboringsoperasjoner fra boreskip).
  • Studiet skal ha et særlig fokus på de beslutninger som gjøres i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av nautiske operasjoner.
Vil du studere Nautiske operasjoner?