Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Stort Erasmus-prosjekt for akademisk frihet: Academic Refuge

UiO prosjektleder fornytt Erasmus-prosjekt.


Håkon Fottland 02.09.2016 14:27

UiO-rektor Rektor Ole Petter Ottersen skriver på sin blogg at UiO skal lede et nytt Erasmus-prosjekt for bedre støtte til flyktninger og truede forskere.

Lenke til innlegget.

Lenker: Scholars at Risk på UiT - Akademisk dugnad på UiT

Vi siterer:

Arbeidet knyttes til Akademisk dugnad og til arbeid for å fremme akademisk frihet:

I løpet av det siste året har et stort antall flyktninger kommet til Europa. Mange av dem har høyere utdanning. Europeiske universiteter har satt i gang en rekke tiltak for å ta imot flyktningene på en god måte. Her hjemme har vi tatt initiativet til Akademisk dugnad som har utviklet seg til et godt samarbeid med HiOA samt andre høyere

De neste tre årene skal UiO lede et strategisk partnerskapsprosjekt støttet av Erasmus+. I dette prosjektet - Academic Refuge – skal vi bruke erfaringene og engasjementet fra vårt arbeid med Scholars at Risk og Akademisk dugnad til å videreutvikle arbeidet med mottak av flyktninger og truede forskere ved universiteter i Europa. De andre partnerne i prosjektet er Scholars at Risk og Network of Universites from the capitals of Europe (UNICA) samt Universitetet i Ljubljana. European Association for International Education (EAIE) og Europan University Association skal bidra til nettverks- og informasjonsarbeidet i prosjektet.

Vi håper initiativet her kan inspirere til innsats også på UiT.