Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Nå kan du tenke kun på formuleringene – sjekk ut nye maler i Word

Studenter bruker over 100 000 timer på formatering av oppgaver skrevet i Word hvert semester. Timer som kunne vært brukt til det viktigste – skrive innholdet i oppgaven.


Sølvi Liss Bersås 26.08.2016 13:50   (Sist oppdatert: 14.09.2017 11:18)

Tallet er ikke veldig vitenskapelig, forteller Nora MacLaren, IT-tjenesteformidler i Seksjon for digitale utdanningstjenester (SDU) ved Avdeling for IT (ITA). – Det er basert på et enkelt regnestykke med antall oppgaver per fag, antall fag per semester og en time formattering per oppgave. Likevel gir dette en pekepinn på at det er mye å hente på å bruke et ferdig oppsett for Word, mener Nora.

IT-tjenesteformidler Nora MacLaren fra Seksjon for digitale utdanningstjenester og avdelingsingeniør Magus Haug fra Orakelet, ved Avdeling for IT ved UiT. Foto: Trond Jenssen

Dette får du tilgang på hos Avdeling for IT (ITA) ved UiT. IT-tjenesteformidler Nora har holdt flere Word kurs for studenter, ett som også inkluderte Word maler. Det første kurset dette semesteret fikk de internasjonale studentene ved UiT glede av den 12. august. Den 30. august blir det første kurset holdt på norsk

Disse kursene har fått gode tilbakemeldinger de siste årene fra studentene:

"Jeg ville spart dager og uker på å skrive oppgavene mine om jeg hadde tatt dette kurset tidligere i studieforløpet!"

"Dette er det nyttigste IT-kurset jeg har vært på EVER!!!!!!"

"Hvorfor er ikke kurset obligatorisk når man begynner ved UiT?"

Dersom du som student ikke kan gå på kursene, kan du som student likevel finne en splitter ny nettside som tar for seg oppgaveskriving. Her finner du:

  • Maler til nye oppgaver og forsider til ferdigskrevne oppgaver
  • Tiltak, tips og triks for å redusere formatteringsfrustrasjon
  • Maler til studenter (og ansatte, som også kan benytte seg av tilbudet)
  • Studentoppgavemaler sentralt til Word kurs
  • Bokmål, nynorsk, engelsk og samisk

Det er flere ved UiT som har vært involvert i arbeidet med å lage nettsiden for oppgaveskriving. Rådgiver Lars Nordmo ved Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt (KSA) har stått for råd og teknisk hjelp med grafisk profil og publisering på nettsider. Førstebibliotekar Helene N. Andreassen ved Universitetsbiblioteket har gitt innspill angående maler til studenter, sammen med Avdeling for utdanning og studiesjefer ved ulike fakulteter. For de ansatte har rådgiver Lill Heidi Steen ved Seksjon for arkiv kommet med innspill til maler. Ved ITA har seksjonsleder Jon Fagertun vært administrativ pådriver og avdelingsingeniør Magnus Haug er ITA sin ekspert på Word og Orakelets representant.

- Det er viktig at Oraklet er med i arbeidet for å fange opp tekniske ting studentene sliter med, forklarer Nora. Med ansvar for fremdrift i prosessen, jobben som kontrollør og pådriver for det daglige arbeidet i dette prosjektet, påpeker Nora at arbeidet med disse malene er et bra eksempel på tilbud SDU (Seksjon for digitale utdanningstjenester) ønsker å tilby studentene. SDU skriver mer om sitt arbeid med UiT malverk her.

Det er flere som har ønsket å få ordnet nye maler ved UiT. I forbindelse med fusjonen med Høgskolen i Finnmark bestilte KSA nye Word maler. Det nye navnet og grafiske profilen til UiT etter fusjonen, ble benyttet i de nye malene. Høsten 2015 kom Oraklet med et ønske om å oppdatere malene, for de hadde fanget opp noen felles signaler fra studenter som jobbet i Word. På bakgrunn av dette begynte Nora og Magnus ved ITA å oppgradere malene i desember 2015. I løpet av våren 2016 samlet ITA innspill fra ulike hold, som nevnt over.

Og nå før semesterstart høsten 2016 er den nye siden for oppgaveskriving klar til bruk!

Foruten nettsiden om oppgaveskriving: https://uit.no/studenter/oppgaveskriving, er det mer informasjon om Word maler her.

Det er også et par andre nettsider det kan lønne seg å se nærmere på:

Skip to main content