Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Deltar på oljemessa med arktisk kunnskap

UiT sender en delegasjon til oljemessa i Stavanger. – Markedet er i endring. Kanskje blir det mer fokus på fornybar energi, sier Kristine Lind-Olsen i SESiNOR.


Randi Merete Solhaug 26.08.2016 09:35   (Sist oppdatert: 26.08.2016 10:07)

Gjengen fra UiT som deltar på ONS: førsteamanuensis i nautikk ved Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet, Bjørn-Morten Batalden, leder av etter- og videreutdanning SESiNOR kurssenter, Kristine Lind-Olsen, rektor Anne Husebekk, prosjektleder ved ARCEx, Ellen Ingeborg Hætta og professor i geofysikk og leder av ARCEx, Alfred Hanssen. Foto: Randi Solhaug

UiT Norges arktiske universitet har hatt en delegasjon på oljemessa Offshore Northern Seas (ONS) en rekke ganger, og i år er de på plass igjen 29. august – 1. september. Rektor Anne Husebekk skal blant annet også reise dit, sammen med ansatte ved Research Centre for Arctic Petroleum Exploration (ARCEx) og  Senter for sikre operasjoner i nord (SESiNOR).

– Vi drar ned for å bidra til økt kunnskap knyttet til aktiviteter i nordområdene samt knytte kontakter med relevante aktører, både innen forskning og utdanning. Selv om vi bare er en gruppe på fem, så er målet å representere hele breddeuniversitetet – og alle våre campuser, forteller Kristine Lind-Olsen ved SESiNOR.

Økt skipstrafikk og petroleumsaktivitet

Samtidig som skipsaktiviteten i nordområdene øker, og tyngdepunktet for leting etter olje- og gass har forskjøvet seg nordover, så har også kompetansen i og om nordområdene blitt større. Maritime operasjoner i de sårbare og hardføre nordområdene stiller nye krav til kompetanse.

– Dette er kompetanse som UiT besitter, og vi opplever en stadig større etterspørsel fra markedet. Det kan dreie seg om kunnskap om vårt sårbare arktiske miljø, menneske og miljø, sikkerhet og beredskap, navigasjon og teknologi. Hvis noen skal ta ut ressurser i arktiske strøk, så MÅ vi gjøre det på en bærekraftig måte. I tillegg er det jo både beredskaps- og logistikkutfordringer med å operere i områder med lange avstander og svak infrastruktur, sier Kristine Lind-Olsen.

– I tillegg får vi ved UiT større kjennskap til nasjonale og internasjonale markedsaktører ved å delta på ONS, samt større nettverk. Et av målene er å få utvidet vårt forskningssamarbeid, generert flere nye prosjekter, legger hun til.

De fire dagene ONS varer skal delegasjonen gjennomføre møter med ulike aktører, samt stå på stand.

Dreining i mer bærbar retning

Antall oljerelaterte jobber i Norge fortsetter å synke, og nedgangen har vært på 11 000 sysselsatte (16 %) siden i fjor. Oljeinvesteringene vil falle også neste år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen i oljebransjen rammer også flere andre land hardt. Dette kan åpne muligheten for andre løsninger, tror Kristine Lind-Olsen:

– Nedgangstid avler jo også aktivitet, derfor blir det spennende på ONS i år, markedet tatt i betraktning. Kanskje får vi se en dreining i en mer bærekraftig retning. Kanskje blir det enda mer fokus på fornybar energi. Både innenfor vind- og vannkraft, solenergi og nye teknologiske løsninger, har vi forsknings- og kunnskapsmiljøer ved UiT.

– Og jeg tror kunnskap er selve navet for verdiskaping i nord. Vi må ha økt kunnskap om områdene vi beveger oss inn i, og der ønsker vi å være i front, sier hun. 

Nord-Norge viser muskler

UiT er en av hele 100 utstillere fra Nord-Norge som deltar på oljemessa i Stavanger. Disse samles på en gigantstand på 370 kvadratmeter. Den nordnorske delegasjonen deltar under navnet XPLORE NORTH og tar mål av seg å bli en av de viktigste arenaene å besøke for bransjefolkene.

– Vi er en god del bedrifter fra Tromsø i denne delegasjonen, og vi reiser under paraplyen ”Arctic Capital”, avslutter Kristine Lind-Olsen.