Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Student Audun Theodorsen fikk fysikk-pris

Prisutdelingen fant sted under Norsk Fysisk Selskaps årsmøte 9. august i København, der tromsøstudenten fikk utdelt et pengebeløp på kr. 5000 og et diplom.


Vibeke Os 16.08.2016 09:50   (Sist oppdatert: 16.08.2016 09:53)

Portrett Audun
Martin Landrøs pris for fremragende masteroppgave i fysikk ble opprettet av Norsk Fysisk Selskap (NFS) i 2011 basert på en gave på 150.000 kr fra professor Martin Landrø. Prisen består av et pengebeløp på kr. 5000 og et diplom. 

Det var totalt 8 nominerte oppgaver og alle karakterene var bedømt til karakteren A, så det var hard konkurranse om prisen.

Forskningsopphold ved MIT
Theodorsen er i dag PhD-stipendiat ved Universitetet i Tromsø og er nylig dratt på ett års forskningsopphold ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston, USA.

I begrunnelsen fra komiteen heter det:

"Grenseregionen ut mot veggene i et magnetisk innesperret fusjonsplasma er i sin natur turbulent, og en beskrivelse av denne regionen ut fra ‘first-principles’ har hittil ikke vært mulig. Avansert statistisk analyse og modellering er nødvendige verktøy for å forutsi hvordan denne regionen påvirkes av ulike fysiske parametre og dermed hvordan man kan unngå skadelige vekselvirkninger med og ukontrollert energitap til veggene.

Fusjonsforsking 
Theodorsen fikk i oppgave å finne statistiske egenskaper for kraftige fluktuasjoner i en av de hittil lengste tidsseriene fra fusjonseksperimentet ‘Tokamak a Configuration Variable’ (TCV) i

Sveits. Han ble også bedt om å utvikle en stokastisk modell for en velkjent type ‘shot-noise’ og sammenligne forventninger fra denne modellen med eksperimentelle data.

Som svar på oppgaven var Teodorsen i stand til å utvikle en statistisk metode for å utarbeide en analytisk forventning om oppførselen til tilfeldige variable som er langt unna likevekt – en meget komplisert beregning som er av stor interesse innen fusjonsforskningen. Med sin metode fant han svært god sammenheng mellom forventninger fra modellen og de eksperimentelle tidsseriene."

Publikasjoner i internasjonale tidsskrifter
Basert på mastergrads-arbeidet er Audun Theodorsen hittil førsteforfatter på to publikasjoner i internasjonale tidsskrifter, og deler av arbeidet hans er tatt med også i to andre artikler som han er medforfatter på. Ytterligere to publikasjoner til er under skriving.

 

De  nominerte var:

-Vegard Aamodt, UiB, for oppgaven ‘Search for Terrestrial Electron Beams in SAMPEX HILT data’
-Aurora Rosvoll Grøndahl, NMBU, for oppgaven ‘Analyse av dynamisk kontrastforsterket MRI av livmorhalssvulster’
-Jørgen Eriksson Midtbø, UiO, for oppgaven ‘Complete kinematics reconstruction in the golden cascade’
-Solveig Næss, NMBU, for oppgaven ‘Biophysical Modeling of EEG Signal from Neurons in the Brain’
-Audun Theodorsen, UiT, for oppgaven ‘Stochastic modelling of intermittent scrape-off layer plasma fluctuations’
-Henrik A. Sveinsson, UiO, for oppgaven ‘Molecular Modeling of Fracture in Methane Hydrates’
-Jabir Ali Ouassou, NTNU, for oppgaven ‘Density of States and Critical Temperature in Superconductor/Ferromagnet Structures with Spin-Orbit Coupling’
-David Coucheron, NTNU, for oppgaven ‘Rapid Directional Recrystallisation of SiGe Fibres’