Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Forskerskolen ved UIO, for stipendiater med fokus på den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Info. om forskerskolen: http://www.med.uio.no/helsam/forskning/forskerskoler/muni-health-care/
Søknadsskjema finnes her: https://nettskjema.uio.no/answer/72348.html


Lisa Øien 26.05.2016 13:14

Søknadsfrist: 15. juni 2016

evnt.spørsmål kan rettes til:

Marit Kirkevold,

Professor og Leder for forskerskolen,

Avdeling for sykepleievitenskap,

Institutt for helse og samfunn

Universitetet i Oslo

 Postadr.: Postboks 1130 Blindern, 0318 Oslo Besøksadr.: Stjerneblokka, Nedre Ullevål 9, 0850 Oslo Telefon: 22 85 05 60

De siste nyhetene


Alle våre nyheter