Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

UiT besøker asylmottakene i nord

Tromsø asylmottak får besøk av UiT 3. mai.


Revhaug, Astrid Elisabeth, 27.04.2016 15:54   (Sist oppdatert: 27.04.2016 15:58)

 

colourbox

Et av tiltakene under Akademisk dugnad for flyktninger har vært å besøke asylmottakene i Troms og Finnmark for å gi informasjon om høyere utdanning i Norge og opptakskravene. Asylsøkerne har ikke fått bekreftet opphold slik som bosatte flyktninger. Likevel, har beboere møtt opp til informasjonsmøtene selv om  de kanskje ikke får bruk for informasjonen.

Vår primære målgruppe har vært asylsøkere med høyere utdanning fra hjemlandet med minimum ett års studier på universitetsnivå. Disse fyller krav til generell studiekompetanse bortsett fra norsk og engelsk. Så langt har UiT via sine campuser besøkt asylmottakene på Setermoen, Sjøvegan, Harstad og Finnsnes. Tromsø asylmottak vil få besøk 3. mai. I tillegg har bosatte flyktninger i Tromsø under tiltaket FIA-flerspråklige i arbeid (Tromsprodukt/NAV/Voksenopplæringen), fått besøk. Asylmottaket i Alta vil i løpet av kort tid få samme informasjon.