Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Blåste liv i leiren

"Kunst Innsats" har initiativtakerne kalt det frivillige tiltaket for barn på Kvitnesodden flyktningmottak utenfor Harstad. 


Karine Nigar Aarskog 01.04.2016 13:32