Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Unge flyktninger i nord får få norske venner

Marianne Brekke har disputert med avhandlingen: Samtidig, men midlertidig - en etnografisk studie av unge med flyktningbakgrunn i Tromsø. 


Karine Nigar Aarskog 31.03.2016 10:50