Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

UiT Harstad med på akademisk dugnad

Flyktninger fra tre mottak i Harstad-området invitert til UiT Harstad for informasjon om det norske utdanningssystemet.


Nilsen, Kjetil, 21.03.2016 13:02   (Sist oppdatert: 21.03.2016 16:07)

- Vi ville gjerne følge oppfordringen fra rektor Anne Husebekk til ulike enheter ved universitetet om å bidra i den nasjonale akademiske dugnaden for flyktninger, sier rådgiver Elin Ryseth.

Fra akademisk dugnad ved UiT Harstad: Rådgiver Elin Ryseth orienterer


Sammen med kollega Linda Pettersen ved studieseksjonen UiT Harstad, arrangerte hun sist uke et orienteringsmøte der 30 flyktninger med bakgrunn fra Syria, Irak og Eritrea fikk nærmere kjennskap til norsk utdanning generelt, og høyere utdanning spesielt. Flere av flyktningene hadde selv universitetsbakgrunn – noen med avbrutte studier; andre med ferdige universitetsgrader.

Den akademiske dugnaden for flyktninger startet opprinnelig på initiativ av Universitetet i Oslo. I en artikkel i Aftenposten i desember – i kjølvannet av at Stortinget hadde vedtatt 18 tiltak for å begrense flyktningstrømmen - minnet UiO-rektor Ole Petter Ottersen om at vi også trenger tiltak for å ta vare på dem som har flyktet fra krig og allerede er her i landet. 

- Målet er å gjøre det enklere for flyktninger og asylsøkere med høyere utdanning å planlegge videre studier og arbeid her i landet. Det å bringe flyktninger inn i et utdanningsløp, er noe av det beste vi kan gjøre, uttrykte Ottersen i sin artikkel i Aftenposten. 

Nå har flere høgskoler og universiteter fulgt opp med ulike akademiske dugnadsaktiviteter, og opprettet egne nettsider for akademisk dugnad - også UiT. Universitets- og høgskolerådet (UHR) har påtatt seg en nasjonal koordinatorrolle.    

På europeisk nivå er det tatt lignende initiativ innen sektoren på samme måte som i Norge. European Universities Association (EUA) har invitert sine medlemsinstitusjoner om å bidra til en «Welcome refugee map», der aktiviteter kan legges inn og deles på et interaktivt Europa-kart.