Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Strafferetts-faget i ny og engasjerende drakt

Ut med lange og tunge forelesningsrekker; inn med korte videosnutter, møter med «ekte» dommere, forsvarere og kriminalteknikere, «caser» fra virkeligheten, debatter og refleksjon.


Trude Haugseth Moe 03.03.2016 11:08   (Sist oppdatert: 04.03.2016 11:09)

Prosjektgruppa til "Strafferett i ny drakt" ønsker å tilby engasjerende og realistisk undervisning i strafferett. Da er bl.a. rettssalen hyppig i bruk. Fra v. Jussi Pedersen, Annett B. O. Fause og Irene Dahl. Jorun I. Rui er også med i gruppa, men var ikke tilstede da bildet ble tatt.  Foto: Trude Haugseth Moe

Undervisninga i strafferett på Jurfak skal fornyes. I et fag som tradisjonelt har vært «forelesningstungt» gjør man nå en rekke tiltak for å gjøre undervisninga mer engasjerende, aktiv, dagsaktuell og virkelighetsnær.

Nytt «fra scratch»

– Strafferett er et fag som har vært preget av lange og tunge forelesninger, og vi har lenge ønsket å gjøre noe med det. Så kom det ny straffelov i fjor, og dermed var vi nødt til å gjøre noe uansett. Så nå bygger vi opp et helt nytt studieopplegg «fra scratch», forklarer førsteamanuensis Annett Beatrix Osnes Fause, som er leder av arbeidsgruppa for prosjektet kalt «Strafferett i ny drakt» på Jurfak.

Fikk støtte

I fjor høst søkte arbeidsgruppa om midler til prosjektet, noe de fikk innvilget. Norgesuniversitetet har bidratt med 545 000 kr, mens UiT sentralt har gitt 200 000 av sine utviklingsmidler til prosjektet.

I januar i år startet arbeidsgruppa opp arbeidet med en massiv brainstorming, og nå begynner det nye undervisningsopplegget å ta form. Det er 4. års studentene som skal få prøve ut opplegget til høsten.

Ikke bare lese

 –  Vi har prøvd å finne andre måter å undervise på enn «bare» forelesninger. Vi ønsker å gi større rom til forskning, praksis og refleksjon, og at studentene i større grad skal få øvd på juridisk metode, forklarer Osnes Fause.


 –  Vi ønsker at studentene ikke bare skal lese, men studere i faget. Derfor får de «forskningsoppgaver» som de skal løse, sier Fause.Forelesningstimene har blitt skalert ned, og noen er erstattet av komprimerte videoer som studentene kan se når som helst. Det legges opp til debatter og diskusjoner, og målet er at man skal veksle mellom «undervisning» og studentaktivitet.

Det blir lagt opp til mer individuell oppfølging i mindre grupper, derfor har man doblet antallet seminargrupper slik at hver student får mer oppmerksomhet.

Smak av virkeligheten

 – Vi skal også arrangere en fagdag, forteller en engasjert Fause.

Da inviteres praktikere fra «det virkelige liv» innen strafferetten, fra både påtalemyndighet, forsvarerstand og domstoler til fakultetet. Det inviteres også sakkyndige, rettspsykiatere, patologer og kriminalteknikere for å fortelle om sine roller og svare på spørsmål fra studentene. Etikk kommer til å være et sentralt tema denne dagen.

Praktikerne kommer også til å bistå med oppgaver til studentene, i form av anonymiserte saker og rettsdokumenter fra virkeligheten som grunnlag for prosedyreøvelse. Studentene får også mulighet til veiledning fra praktikerne for å løse oppgavene.

 – Vi ønsker å bringe det virkelige liv mer inn i faget, slik at studentene ser nytten av det de gjør. Det kommer til å kreve mer egeninnsats fra studentene, men det blir mye større grad av variasjon i undervisninga. Slik tror vi faget blir mer engasjerende, avslutter Fause.