Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Grønn Fases energipris

Tankesmia Grønn Fase deler i 2016 ut 50 000 kr til beste idé eller konsept som fremmer miljøvennlig energi.


Håkon Fottland 22.02.2016 09:05

Har du en grønn idé? - Vinn 50 000 kroner!

Tankesmia Grønn Fase deler i 2016 ut 50 000 kr til beste idé eller konsept som fremmer miljøvennlig energi.

På klimakonferansen i Paris i desember 2015 ble Verdenssamfunnet enig om en historisk klimaavtale, hvor så vel fattige som rike land forpliktet seg til å kutte i klimagassutslipp. Målet er at temperaturen på kloden ikke skal stige mer enn 2 – ja helst ikke mer enn 1,5 grader - før århundret er over, og allerede i andre halvdel av århundret skal vi nå klimanøytralitet. Ikke minst skal landene bli bedre til å samarbeide om klimatilpasning, og dessuten til å dele kunnskap og erfaringer.

Lenke til mer informasjon på Tankesmia Grønn Fase sine nettsider.

Frist 01. april 2016

Idéen/konseptet skal formuleres skriftlig, og sendes til post@gronnfase.org.