Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Samlet strafferettsjurister

I forrige uke ble det avholdt et seminar for strafferettsjurister i Tromsø, etter initiativ fra førsteamanuensis Anett Beatrix Osnes Fause ved Det juridiske fakultetet på UiT.


Trude Haugseth Moe 22.01.2016 15:11   (Sist oppdatert: 22.01.2016 15:28)

Strafferettsjuristene avsluttet seminaret med et godt måltid. F.v.: Pål Morten Andreassen, Bjørnar Stokkan, Elisabeth Lund, Tora Hamnes, Anna offit, Anett Osnes Fause, Bjørnar Andre Holmen, Unni Sandbukt og Geir Heivoll. Foto: Lars Fause.

Bakgrunnen for seminaret var et ønske om å etablere en faglig, interdisiplinær arena for straffe- og prosessrettsinteresserte jurister, hvor målet er å samle det lokale miljøet til diskusjoner om aktuelle fagspørsmål.

De som holdt innlegg på seminaret, var lagdommerne Bjørnar Stokkan og På Morten Andreassen, stipendiat på Politihøgskolen, Geir Heivoll, førstestatsadvokat Lars Fause og forsker og advokat Anna Offit fra Princeton University. 

Seminaret ble avsluttet med en middag sammen på Mathallen.

Fause beskriver seminaret som svært interessant både faglig og sosialt.

- Vi er ikke så mange som driver med strafferett i Tromsø, så det fins et behov for å treffes og utveksle erfaringer. Det vil nok gjentas, forteller Anett Fause. 

Fra seminaret: F.v.: Elise Overgår, Ida Lejon, Tora Hamnes(skjult), Morten Berg, Bjørn Andre Holmen, Geir Heivoll, Elisabeth Lund, Annichen Rye-Holmboe, Tore Pedersen, Rolf Selfors, Unni Sandbukt, Thomas Hansen, Pål Morten Andreassen (foredrar), Helen Jensen, Bjørnar Stokkan, Torstein Hevnskjel, Lars Fause og Anna Offit. Foto: Anett Osnes Fause