Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Fikk nasjonal utdanningspris for å modernisere legeutdanningen ved UiT

Inger Njølstad har modernisert og endret medisinstudiet ved UiT, og i dag fikk hun "Den nasjonale fagprisen for fremragende undervisning" på 500.000 kroner fra Olav Thon Stiftelsen.


Øvreberg, Elisabeth, 14.01.2016 12:14   (Sist oppdatert: 15.01.2016 08:13)

Inger Njølstad har også fått Utdanningsprisen til UiT for
sin modernisering av medisinutdanningen. Her fra årsfesten
til UiT 2015. Foto: Lars Åke Andersen

– Dette er så velfortjent! Inger Njølstad har vært en bauta ved vårt fakultet i mange år. Hun har ledet arbeidet med den nye medisinutdanningen som ble implementert 2012, og dermed markert UiT på den nasjonale arena. Vår nye og moderne utdanning viser at vi igjen går foran, både med tanke på vår moderne pedagogikk og med vårt nære samarbeid med praksisfeltet, sier dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT, Arnfinn Sundsfjord.

”Styrker studentenes evne”

Sundsfjord var med på å skrive nominasjonen til Njølstad, og Olav Thon Stiftelsen begrunner prisen slik:

”Njølstad har utviklet og implementert en ny studieplan for utdanning av leger. Her gis det en vitenskapelig bakgrunn for en endret medisinerutdanning og om hvordan nye undervisningsformer styrker studenters evne til å håndtere sammensatte (og nye) sykdommer og sykdomstilstander.”

Les også: Høie imponert over utdanningen ved UiT

Ydmyk prisvinner

Hovedpersonen selv, Inger Njølstad, er selv svært ydmyk når hun skal fortelle om arbeidet hun har lagt ned i å modernisere legeutdanningen.

– Det er fakultetet som skal ha æren, sier hun og legger vekt på at det hun har gjort ikke er mulig uten kollegaer og en ledelse/dekan som støtter opp og ser verdien i å satse på utdanning.

– Man trenger et godt arbeidsmiljø for å få ting til å lykkes, sier Njølstad som har ledet revisjonsarbeidet siden 2009.

Helt ny måte å lære på

Men hva er det som er så unikt og moderne med legeutdanningen til Njølstad? Selv uthever hun fire punkter.

1)    Casebasert undervisning: Legestudentene arbeider med caser/pasientscenarioer der de må bruke pensum aktivt. Dermed forstår de teorien på en helt annen måte.

2)    Mentorordning: Hver eneste elev får en mentor som følger dem gjennom hele studieforløpet. Mentor er en fagperson på fakultetet, til og med dekanen jobber som mentor. Ordningen er viktig for at studentene skal bli sett av lærerne. Ingen skal drukne i massen.

3)    Regionalisert praksis: 5.- og 6.årsstudenter har mulighet til å ta praksisen i Bodø. Nå utvides tilbudet til også å gjelde Finnmark.

4)    Samarbeid med andre helseprofesjoner: Legestudenter blir kjent og har kurs/samarbeid med studenter fra andre helseprofesjoner ved fakultetet. Dette gjør så alle studenter innen helse og medisin blir kjent med hverandres kompetanse, som for eksempel fysioterapi, ergoterapi, sykepleie etc. Satsningen heter tverrprofesjonell samarbeidslæring.

Les også: Mentorsuksess for medisinstudentene

Les også: Medisinstudenter skal undervise medisinstudenter

Les også: Mer visuelt medisinstudium

Olav Thon Stiftelsens faglige priser og støtte til forskning 2016

Olav Thon Stiftelsen utdeler i år for andre gang, faglige priser og støtte til fremragende undervisning og forskning innen de medisinske og matematisk-naturvitenskapelige fagområder. Dette er tildelinger for høytstående internasjonal og nasjonal forskning og for forskningsbasert undervisning på universitets- og høyskolenivå. Nytt i år er en egen tildeling av støtte til nordisk forskningssamarbeid i medisin.

 

Stiftelsen utdeler i 2016 drøye NOK 44 millioner. Disse fordeler seg som følger:

a)   En internasjonal forskningspris innen de medisinske og naturvitenskapelige fagområder.  Prisen er på NOK 5 millioner

b)   Støtte til nordisk forskningssamarbeid i medisin innenfor temaene Alzheimers sykdom og Parkinsons sykdom, i alt 3 prosjekter som hver tildeles NOK 10 millioner

c)    Seks nasjonale fagpriser for fremragende undervisning, hver på NOK 500 000,-

d)   Støtte til undervisningsrelatert forskning til fem norske fagmiljøer, som hver får støtte på mellom NOK 1,2 millioner og 1,5 millioner

Kilde: Olav Thon Stiftelsen