Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Forskermobilitet til/fra Frankrike - stipend

Søknadsfrist 01.02.2016, alle fagfelt innen samfunns- og humanistiske fag.


Håkon Fottland 14.01.2016 11:34   (Sist oppdatert: 31.08.2017 14:36)

Senter for fransk-norsk forskningssamarbeid innen samfunnsvitenskap og humaniora - Centre Universitaire de Norvège à Paris, DNUP - lyser ut stipend for forskermobilitet til/fra Frankrike:

Søknadsfrist for begge ordningene: 01.02.2016

Lenke til informasjon - NDUP.

Lenke til informasjon om senteret på uit.no - lenke til Penger å hente

Utlysningene er åpne for alle fagfelt innenfor samfunnsfag eller humanistiske fag, men det tilstrebes en balanse mellom de to fakultetsområdene.

1. Stipend til reise- og opphold for PhD (og evt post.doc) i Paris eller det øvrige Frankrike i 2016

Stipender av 1-2 måneders varighet for faglig opphold i Paris eller ved andre læresteder/forskningsinstitusjoner i Frankrike.

Ordningen gjelder for dr.gradsstipendiater med opptak ved eierinstitusjonene NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo eller UiT Norges arktiske universitet. Ansatte i post.doc-stillinger kan også komme i betraktning.

2. Franske forskere til Norge – Mobilitetsprogram, støtteordning for 2016

Norske forskere har her anledning til å invitere franske forskere til Norge, i tilknytning til samarbeidsprosjekter, til å holde gjesteforelesninger eller til kortere gjesteforskeropphold, begrenset oppad til 1 måned. Et mulig tiltak kan også være støtte til mindre konferanser med fransk deltakelse.