Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Forskningspris til Nielsen

Jens Petter Nielsen fikk i dag HSL sin ærespris for forskning, en pris han ifølge dekan Sonni Olsen egentlig har gjort seg fortjent til svært mange ganger.


Stig Brøndbo 11.12.2015 21:32   (Sist oppdatert: 15.12.2015 13:32)

Professor Jens Petter Nielsen fikk i dag årets hederspris innen forskning ved HSL-fakultetet av dekan Sonni Olsen. Mens Nielsen ville dele prisen med sine kolleger, sa dekan Olsen at han har gjort seg fortjent til prisen mange ganger. Foto: Stig Brøndbo

– Gjennom hele sin karriere har professor i historie, Jens Petter Nielsen, lagt ned et stort arbeid i forskning på Russland, i formidling av russisk historie og i bygging av relasjoner mellom russiske vitenskapelige institusjoner og vårt eget universitet, sa dekan Sonni Olsen da hun begrunnet valget av Nielsen til årets forskerpris ved HSL. Hun la vekt på at Nielsens unike og omfangsrike nettverk innenfor russisk-, humanistisk- og samfunnsvitenskapelig forskning er anerkjent, og at han mottas som en betydningsfull gjest hos samarbeidspartnere i Arkhangelsk, Murmansk, Moskva og St Petersburg. Han er også æresdoktor både i Arkhangelsk og i Murmansk.

 

Stor ære

I årene 2008-2015 ledet Nielsen det store forsknings- og formidlingsprosjektet Det asymmetriske naboskap, et prosjekt som har involvert cirka 30 norske og russiske historikere fra et stort antall institusjoner, og som har resultert i fem antologier og kildeutgivelser, samt to store bind som hovedresultat – med Nielsen som redaktør av det første bindet. Bokverket ble nylig presentert på seminarer i Paris, og har også blitt lansert i Moskva, Oslo, Tromsø og Kirkenes.

I sin takketale sa Jens Petter Nielsen at han ønsker å dele prisen med sine kollegaer.

– Det er en stor ære å få denne prisen, og jeg ønsker å dele den med et fantastisk fagmiljø på Institutt for historie- og religionsvitenskap, sa Nielsen.

 

Lærerikt

Årets utdanningspris gikk til professor Gry Paulgaard. Dekan Sonni Olsen begrunnet valget blant annet med hennes brennende engasjement for studentene. Foto: Stig Brøndbo

Årets utdanningspris gikk til professor Gry Paulgaard ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk.

– Hun har vist et brennende engasjement for sine studenter, både faglig og sosialt. Som koordinator for en stor gruppe phd-studenter med et faglig mangfold av prosjekter, er hun en viktig støtte og pådriver. Blant annet gjelder dette å støtte opp om studentenes eget initiativ til fagdag med forskningsfokus, sa dekan Sonni Olsen. I sin takketale sa Paulgaard at hun følte seg svært heldig og privilegert som fikk jobbe så tett med studentene.

– Det er utrolig givende og lærerikt, sa Paulgaard.

 

Bloggere

Forskningsgruppen REDINOR fikk årets formidlingspris ved HSL. Dekan Sonni Olsen mente at Mona Kvivesen og de andre i forskningsgruppen har kombinert tradisjonelle og nye formidlingskanaler på en fin måte. Foto: Stig Brøndbo

Årets formidlingspris gikk til forskningsgruppen REDINOR, som består av åtte forskere fordelt på tre fakultet.

– Om årets vinner kan man trygt si at formidlingsaktiviteten har vært stor, særlig i 2015. Det handler om ei gruppe som gjennom tradisjonelle konferanser, arrangementer og seminarer, og publikasjoner. Men de har også tatt i bruk kreative uttrykksformer gjennom blokken Realfagsjentene.no og spennende aktiviteter på stand under Forskningsdagene, sa dekan Sonni Olsen. Hun la også vekt på at medlemmer i gruppa har spilt en viktig rolle i etablering av vitensenteret i Alta. Prisen ble tatt imot av Mona Kvivesen på vegne av forskningsgruppen ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk i Alta.

Grafiker Bjørn Hatteng takket fagmiljøet ved Senter for samiske studier da han fikk prisen som årets HSL-er av dekan Sonni Olsen. Foto: Stig Brøndbo

­– I arbeidet vårt har vi vært opptatt av å bidra tilbake til praksisfeltet, gjennom blant annet med å formidle om våre aktiviteter, sa Kvivesen.

 

Utradisjonelt

Prisen til årets HSL-er gikk i år til grafiker Bjørn Hatteng.

– Han bidrar til å profilere HSL-fakultetet på en fargerik, treffende og vakker måte, og er med på å synliggjøre den brede virksomheten ved HSL, sa dekan Sonni Olsen. Forut for UiTs deltakelse under klimakonferansen i Paris, var Hatteng sentral i utvikle en grafisk profil som har høstet mye skryt.

I sin takketale trakk Bjørn Hatteng fram sine kolleger ved Senter for samiske studier som svært viktige bidragsytere, både faglig og sosialt.

– De har utfordret meg veldig faglig slik at jeg hele tiden har vært nødt til å tenke nytt og utradisjonelt. Det har vært veldig givende og utviklende, sa Hatteng.