Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Fusjon: Forslag til nytt organisasjonskart

Slik kan det nye, fusjonerte universitetet se ut fra årsskiftet. I dag diskuteres organiseringa på styreseminaret.


Randi Merete Solhaug 26.10.2015 09:13   (Sist oppdatert: 26.10.2015 09:32)

Klokken 10.30 starter styreseminaret mellom Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Harstad og UiT Norges arktiske universitet på The Edge i Tromsø.

På dagsorden står først organisering av det fusjonerte universitetet. Universitetsdirektør Lasse Lønnum presenterer styresak om organisering av det fusjonerte universitetet, og deretter gis hver av de seks faggruppelederne ti minutter hver på å gi synspunkter på det fremlagte forslag. Det åpnes opp for spørrerunde på 5 minutter per innlegg 

Etter lunsj blir det diskusjon mellom styrene.

Styreseminarets andre del brukes til å diskutere 2020-grupper, og visjoner for det fusjonerte UiT.

I morgen, tirsdag 27. oktober, skal alle tre styrene for HiH, HiN og UiT vedta ny organisering.

Les mer om fusjonen på fusjonsnettsidene.