Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Storsatsing på maritim utdanning

Samarbeidsprosjektet MARKOM2020 har som målsetting å løfte norsk maritim utdanning til verdenstoppen. Regjeringen ønsker å legge nærmere 40 millioner kroner på bordet i 2016.


, 20.10.2015 08:37   (Sist oppdatert: 23.10.2015 10:04)

Rektorene ved institusjonene som samarbeider gjennom MARKOM2020 (fra venstre): Marianne Synnes (HiÅ), Petter Aasen (HBV), Liv Reidun Grimstvedt (HSH) og Anne Husebekk (UiT)

UiT Norges arktiske universitet og høyskolene i Stord/Haugesund, Ålesund samt Buskerud og Vestfold utgjør partnerskapet i MARKOM2020-prosjektet.

Siden 2011 har dette samarbeidsprosjektet arbeidet for å løfte maritim utdanning til et høyere nivå med mål om at Norge skal være blant de verdensledende innen maritim profesjonsutdanning. 

Dobling av tilskuddet

I regjeringens forslag til statsbudsjettet 2016 tilgodeses MARKOM2020 med hele 38,5 millioner kroner. Dette er mer enn dobbelt så mye tilskudd som prosjektet fikk i 2015 (18,5 millioner kroner).

– Med dette legger regjeringen inn forsterket kraft og viser viktigheten av å løse utfordringene i sektoren. Samtidig anerkjennes MARKOM2020 som det rette verktøyet for å løse utfordringene, og vi får nå et enda større mulighetsrom for tiltak til å utvikle sektoren, sier rektorene ved de fire samarbeidsinstitusjonen i MARKOM2020 i en felles uttalelse.

Prosjektleder i MARKOM2020, Jørn Kragh fra HBV, kan berette at de til nå ha levert etter fremdriftsplanen:

– Forslaget om økt tildeling er en anerkjennelse av arbeidet som til nå utført i prosjektet, sier Kragh.

Ekstra bevilging til utstyr
I forslaget til statsbudsjett vil regjeringen bidra med en engangssum på 15 millioner i ekstra bevilging til utstyr til undervisning.

– Regjeringen er på rett vei, men behovet for oppdateringer og nyinvesteringer innen sektoren er vesentlig større, sier prosjektleder Kragh.

Han legger til at moderne, avansert maritimt undervisningsutstyr er kostbart å kjøpe inn og drifte, samt at gammelt, utdatert utstyr ofte er en hemmer for god nok forberedelse av sjøarbeidere til yrkeslivet.

– Å ha relevant og oppdatert utstyr i undervisning er helt avgjørende for å utdanne personer med den kompetansen næringen etterspør, sier Kragh. 

12 nye stillinger

Forslaget til statsbudsjettet inneholder også nye rekrutteringsstillinger til maritim profesjonsutdanning. Så langt har regjeringen tildelt fire stipendiatstillinger som inngår i fagområdet, og nå foreslås det ytterligere 12 nye rekrutteringsstillinger, hvor fem av disse er permanente stillinger.

De forslåtte stillingene fordeles slik mellom samarbeidsinstitusjonene i MARKOM2020:

  • 4 (2 permanente) ved Høgskolen i Ålesund (som blir en del av NTNU etter sammenslåing 1. januar 2016)
  • 3 (1 permanent) ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
  • 3 (1 permanent) ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (Høgskolen i Sørøst etter sammenslåing med Høgskolen i Telemark 1. januar 2016)
  • 2 (1 permanent) ved Høgskolen i Stord/Haugesund

 

MARKOM2020 arbeider med å få etablert en ny fellesgrad doktorgradsutdanning innen profesjonsrettede maritime operasjoner, og forventer å levere søknad om dette til Nasjonalt Organ For Kvalitet i Utdanningen (NOKUT) i nærmeste framtid.