Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Fusjon: Arbeidsgruppene har levert sine rapporter

Om 17 dager skal ny universitetsstruktur på plass. Her kan du lese hvilke forslag arbeidsgruppene har til hvordan det fusjonerte universitetet skal se ut.


Randi Merete Solhaug 09.10.2015 13:06   (Sist oppdatert: 27.01.2017 15:15)

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Faggruppene og arbeidsgruppene har jobbet hardt de siste månedene for å få ferdige sine rapporter innen fristen fredag 9. oktober.

I rapportene kommer alle gruppene med anbefalinger og innstillinger til hva de mener må på plass innenfor eget arbeidsområde, før fusjonen trer i kraft 1. januar  2016.

Mye av grunnlaget for hvordan det nyfusjonerte universitetet skal organiseres ligger i dette arbeidet, derfor er rapportene tilgjengelige for alle på nett. Men hvordan den endelige organiseringen blir, vedtas ikke før alle tre institusjoner avholder sine respektive styremøter 27. oktober.

Det er drøyt 14 dager unna, og dette er hva som skjer fram til da:

  1. Rapportene skal på en kort høringsrunde. Det er fakulteter, enheter under styret, fagforeninger og studentparlamentene som bes om å uttale seg.
  2. 2.    Høringssvarene oversendes fusjonssekretariatet senest torsdag 15. oktober klokken 10. Høringssvarene blir også lagt ut på fusjonsnettsidene.
  3. Rapporter og høringssvar fremlegges og tas opp til diskusjon på rektorrådsmøtet i Tromsø mandag 19. oktober.
  4. Torsdag 22. oktober er det forhandlinger med fagforeningene i organisasjonene.
  5. Det arrangeres styreseminar i Tromsø mandag 26. oktober hvor de tre styrene ved HiH, HiN og UiT deltar. Her vil man få kommentarer fra faggruppelederne på det forslaget som universitetsdirektøren skal legge fram for universitetsstyret.
  6. Universitetet og høgskolene avholder hvert sitt styremøte på Campus Tromsø 27. oktober. Her blir ny organisasjonsstruktur vedtatt.

Ofte stilte spørsmål om fusjonen.

 Les mer om fusjonen på fusjonsnettsidene.