Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Samarbeid mellom Result og SELL

Høgskolen i Lillehammer ved Senter for livslang læring (SELL) og UiT ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result), skrev i forrige uke under en intensjonsavtale om samarbeid.


Alexandersen, Jan, 30.09.2015 12:16   (Sist oppdatert: 30.09.2015 12:23)

Lederne ved de to enhetene Mette Villand Reichelt og Ådne Danielsen, signerte på avtalen. SELL og Result er begge blant de største enhetene innen studiekvalitet og fleksibel utdanning i norsk høgre utdanning. Sammen vil disse to enhetene ugjøre et betydelig kompetansemiljø.

Utvikling av fleksibel læring

Intensjonsavtalen har som mål å samarbeide om utvikling av fleksibel læring og undervisnings- og studiekvalitet. Konkret betyr dette at en vil samarbeide om felles studieporgrammer, produksjon av digitale læringsressurser, formidling/gjennomføring av konferanser og utveksling av personal og stillinger. Kanskje mest viktig er samarbeidet om evaluering og forskning innen sentrale kompetanseområder.

Les mer om intensjonsavtalen på HILs nettsider

På bildet: Deltakere i samarbeidsmøtet mellom SELL og Result.