Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Verdensledende forskere innen havrett og fiskeri besøker UiT

Flere av verdens mest anerkjente spesialister på havrett og fiskeri kommer snart til UiT. Og du kan få møte dem!


Trude Haugseth Moe 17.09.2015 10:36   (Sist oppdatert: 17.09.2015 15:22)

 
Er du interessert i fiskeri og havrett? Nå kan du få møte autoriteter innen forskningsfeltet på K.G. Jebsen-senter for havrett ved UiT. Foto: Colourbox.

K.G. Jebsen- senter for havrett åpner snart dørene for åpne «senterdager» 21.- 24 september. Da kan du delta på åpne forelesninger og workshop med internasjonalt svært anerkjente professorer innen havrett og fiskeri.

Hvordan sikrer man at avtaler om fiske i internasjonalt farvann blir overholdt? Hvilke internasjonale domstoler brukes innen havretten? Hva er mulighetene hvis man mistenker at statsimmune fartøy begår lovbrudd?

Dette er noe av det du kan få vite mer om under K.G. Jebsens-senter for havretts åpne dager, ifølge Tore Henriksen, leder på senteret. 

«Starstruck» 

Gjesteforeleserne er professorer fra henholdsvis Italia, Canada, Wales, Australia og Nederland.

–  Disse forskerne er store innen sine forskningsfelt, og noen av dem er såpass anerkjent at folk med kjennskap til feltet nesten blir litt «starstruck» av å møte dem, smiler Henriksen.

Han håper mange også utenom senteret benytter muligheten til å lære mer om dagsaktuelle temaer innen fiskeri og havrett under senterdagene.

–  Gjesteforelesningene og workshopen er åpne for alle, og kan være aktuelle for studenter, forskere og andre som jobber innen eksempelvis fiskeri, naturvitenskap, økonomi, statsvitenskap og jus, mener Christin Skjervold, seniorrådgiver ved K.G. Jebsen-senter for havrett.

Christin Skjervold og Tore Henriksen ønsker velkommen til senterdager på K.G. Jebsen-senter for havrett 21.-24. september.

Vil dele kunnskap

Hun forteller at bakgrunnen til at disse kapasitetene besøker senteret, er at de utgjør et råd som skal sikre senterets faglige kvalitet, og som årlig besøker senteret.

– Når vi først har besøk av verdensledende forskere, hadde vi lyst til å lage et opplegg rundt det, slik at vi kan dele litt av kunnskapen disse besitter med flere, sier Skjervold.

Se programmet her!

UiT-JCLOS-header-norsk.jpg

K. G. Jebsen-senter for havrett ble etablert 1. september 2013 og er et samarbeid mellom stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen og UiT, Norges arktiske universitet, med Fridtjof Nansen Institutt som konsortiumpartner.  Senteret er lokalisert på Det juridiske fakultet ved UiT.Senteret er et av de største i sitt slag internasjonalt og bidrar til en vesentlig oppbygging og videreutvikling av havrettsforskningen i Tromsø og nasjonalt, i tråd med UiTs forsknings-strategi.Senteret har i dag 27 ansatte, deriblant flere ledende utenlandske havrettsforskere, og tar sikte på å utdanne 17 PhD- studenter.Senterets hovedaktivitet er forskning, særlig folkerett, men også nasjonal rett. Formålet med senteret er «å vurdere hvordan havretten og nasjonal lovgivning som gjennomfører denne svarer på nye og gamle utfordringer og tilrettelegger for bærekraftig utvikling.»Den faglige virksomheten er organisert i fem arbeidspakker hvor fokus­områdene skal belyses. Disse er: Grunnleggende utfordringer for havretten, Maritime grenser, Skipsfart, Marine ressurser og Marint miljøvern.